Přeskočit na obsah

Kampaň lékárníků k záchraně života už potřetí osloví v září veřejnost

Česká lékárnická komora ve spolupráci se společností Teva Pharmaceuticals CR už třetím rokem školí své členy v první pomoci. Kampaň „Nebojte se zachránit život“ vyvrcholí v týdnu od 9. 9. do 15. 9. 2019, kdy své znalosti lékárníci předají návštěvníkům lékáren.Kursů první pomoci se od 2. dubna do 20. června zúčastnilo na 37 seminářích 478 lékárníků a 50 farmaceutických asistentů. Na podzim je plánováno dalších osm seminářů s kapacitou cca 220 účastníků. Program zahrnuje teorii i praktický nácvik neodkladné resuscitace a první pomoci při ohrožení života. Oproti předchozím dvěma ročníkům mají letos semináře rozšířenou teoretickou a zejména praktickou část, aby každý účastník měl dostatečný prostor k nácviku.

„Lékárníci jako zdravotníci mají povinnost poskytovat první pomoc. V zásadách první pomoci se školí již během vysokoškolského studia a také při přípravě na atestaci je první pomoc jedním z povinných modulů jejich postgraduálního vzdělávání. Proškolení některých lékárníků navíc zajišťují jejich zaměstnavatelé. Ovšem vědomosti o kardiopulmonální resuscitaci se snadno zapomínají, tím spíš, když nejsou zapotřebí. Denně se však dějí dopravní nehody, lidé kolabují, dostávají infarkt nebo se vážně zraní třeba při sportu. Ke ztrátě vědomí může dojít i přímo v lékárně. Je tedy více než vhodné, aby lékárníci uměli první pomoc správně poskytnout nejen po dokončení studia, ale i mnoho let po atestaci. To byl hlavní důvod k přípravě kampaně Nebojte se zachránit život,“ uvedla tisková mluvčí ČLnK Mgr. Michaela Bažantová.

Kursy jsou zařazeny v komorovém projektu celoživotního vzdělávání lékárníků. V teoretické části kursu se lektoři zaměřují na provádění kardiopulmonální resuscitace u dospělých i dětí dle doporučených postupů pro resuscitaci ERC Guidelines 2015, představují způsoby první pomoci u vybraných neodkladných stavů, zvláště v případě hemoragického a traumatického šoku, a probírají výhody a nevýhody použití adrenalinových autoinjektorů.

V praktické části pak jsou účastníci rozděleni do menších skupin a pod vedením lektora si vše mohou vyzkoušet na modelech. Lektor, tj. lékař – kvalifikovaný záchranář, každému účastníku řekne, zda postupuje správně, a chyby opravuje. Účastníci si nacvičují zhodnocení stavu postiženého, kardiopulmonální resuscitaci dospělých, včetně použití automatizovaného externího defibrilátoru (AED), kardiopulmonální resuscitaci kojence a předškoláka, odstranění cizího tělesa při obstrukci dýchacích cest u dospělých a dětí, manévry na udržení průchodnosti dýchacích cest při bezvědomí, resuscitaci s AED a dýchání samorozpínacím vakem, aplikaci adrenalinu trenažérem autoinjektoru a zastavení zevního masivního krvácení, včetně protišokových opatření. Pro ty, kdo se nemohou semináře zúčastnit, byl kurs nahrán a formou webináře je přístupný všem členům komory.

Projekt „Nebojte se zachránit život“ osloví při příležitosti Světového dne první pomoci, který letos připadá na 14. září, také širokou veřejnost. Od 9. do 15. září budou v označených lékárnách vyvěšeny plakáty se správným postupem resuscitace. Lékárníci budou rozdávat letáčky s instrukcemi pro poskytnutí první pomoci a odpovídat svým pacientům na dotazy. Cílem je šíření myšlenky, že resuscitaci zvládne opravdu každý.

Lékárny se k zářijové kampani pro veřejnost mohou přihlásit, i pokud se nepřihlásily na semináře, a to přes web ČLnK nebo u Mgr. Kláry Jindrové jindrova@ lekarnici.cz, tel. 731 137 302. Nadále zůstává otevřena možnost praktického nácviku na některém z osmi podzimních seminářů, kde výhodou je, že je lékárníci a farmaceutičtí asistenti mohou absolvovat v blízkosti svého bydliště. Účast by měla být přínosem i pro ty, kdo už se kursů účastnili v předchozích ročnících, protože si opakováním upevní znalosti a především praktické dovednosti při nácviku resuscitačních technik.Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené