Přeskočit na obsah

Kardiologická/echokardiografická vyšetřovací mise do JAR

V červenci letošního roku se uskutečnila další, v pořadí již pátá kardiologická vyšetřovací mise podporovaná Nadačním fondem České srdce, směřující do oblasti s omezenou dostupností zdravotní péče. Cílem byla provincie Mpumalanga v Jihoafrické republice.Proč Jihoafrická republika?

Pro Jihoafrickou republiku (JAR) jsou charakteristické výrazné socioekonomické rozdíly mezi bohatou menšinou a chudobou postiženou majoritou obyvatelstva, která má omezený přístup ke zdravotní péči. S výraznou diferencí v bohatství občanů je spojena i velmi vysoká kriminalita ve státě (v přepočtu na počet obyvatel druhé místo v počtu vražd za Kolumbií, první místo v počtu přepadení a počtu znásilnění).Zdravotní systém v JAR

V zemi existují dva zdravotní systémy: soukromý (pro plátce zdravotního pojištění) a veřejný. Asi 85 procent obyvatel JAR nemá zdravotní pojištění a jsou klienty vládních/státních zařízení veřejného sektoru. JAR trpí obecným nedostatkem lékařů, ale kritická situace je právě ve veřejných zdravotnických zařízeních. V celé JAR (populace 57 milionů) je podle místních neověřených zdrojů zhruba 175 specializovaných kardiologů. Z nich však pouze asi 35 pracuje ve veřejném systému. Čtyři provincie JAR nemají zajištěnu žádnou kardiologickou péči pro nepojištěnou většinu pacientů. Jednou z nich je i Mpumalanga (4,5 milionu obyvatel), ve které není fyzicky žádný kardiolog ve státem/vládou zřizovaných zdravotnických zařízeních. Existuje pouze dedikovaný garant kardiologie na zastřešujícím kardiologickém oddělení univerzitní nemocnice v Pretorii v provincii Gauteng (Steve Biko Academic Hospital). Pro celou oblast Mpumalanga je v nemocnicích veřejného sektoru k dispozici jediný echokardiografický přístroj, a to v Mbombela/ Nelspruitu (hlavní město provincie). Obsluhován je sonografistou‑radiologem.Cíl mise

Cílem mise bylo echokardiograficky vyšetřit místními lékaři preselektovanou populaci pacientů, u kterých bylo dle klinického/ fyzikálního vyšetření podezření na srdeční patologii s indikací k jinak nedostupnému echokardiografickému vyšetření. Další rozměr mise byl edukačně‑konziliární, tj. proškolení lékařského personálu o základních diagnostických a terapeutických postupech u nejčastějších kardiologických onemocnění.Schéma mise a vyšetřovací tým

Vyšetřování probíhalo postupně v pěti lokálních nemocnicích provincie na přenosném echokardiografickém přístroji dovezeném z České republiky. Dva dny screeningu byl k dispozici ještě druhý echokardiografický přístroj. Screening byl realizován v dvoučlenném až čtyřčlenném týmu, jehož součástí byli krom autora článku dr. Mária Holická (Interní kardiologická klinika Fakultní nemocnice Brno‑Bohunice), dr. Julia Grapsa (Cleveland Clinic Abu Dhabi) a z JAR dr. Herman van der Laan a prof. Andrew Sarkin (Kardiologické oddělení Steve Biko Academic Hospital v Pretorii), kteří zajišťovali organizaci následného vyšetřovacího a léčebného procesu u nalezených patologií na svém oddělení.Specifika vyšetřované populace

Majoritu vyšetřovaných tvořilo chudé černošské obyvatelstvo. Značná část pacientů byla HIV pozitivních, včetně vrozených forem HIV. Nemalé procento z nich trpělo oportunními infekcemi, typicky tuberkulózou.Výsledky screeningu

Během jednoho týdne jsme echokardiograficky vyšetřili přibližně 130 pacientů, převážně dospělých. U každého z nich byl zároveň stanoven další léčebný plán. Bylo zachyceno asi deset těžkých porevmatických chlopenních vad, tři významné chlopenní vady jiné etiologie, čtyři komplexní vrozené srdeční vady, dvě infekční endokarditidy, dva případy intrakardiální tumorózní masy a řada dalších patologických nálezů, včetně závažných systolických dysfunkcí levé komory srdeční ischemické i neischemické etiologie, těžkých forem plicní hypertenze (zejména arteriální, asociované s HIV infekcí a dále při plicních onemocněních). Častým zjištěním bylo tuberkulózní postižení srdce, typicky efuzně‑konstriktivní forma perikarditidy. U většiny pacientů se závažným nálezem bylo naplánováno další vyšetření v kardiocentru Steve Biko Academic Hospital v Pretorii. Důležitost echokardiografického vyšetření lze demonstrovat ale i na příkladu pacienta, u kterého jsme konstatovali normální nález. Ten byl deset let warfarinizován pro podezření na mitrální stenózu. Sonografické vyloučení chlopenní vady spolu s absencí fibrilace síní umožnilo vysazení antikoagulační terapie.Přínos mise

Počet nalezených patologií ukazuje na vysokou efektivitu zvolené strategie, tedy zaměření se na preselektované pacienty s klinickým podezřením na strukturální onemocnění srdce, nikoli široký populační screening. I za krátkou časovou jednotku bylo možné v počtu dvou až čtyř lékařů, prakticky s jedním přenosným echokardiografickým přístrojem, změnit prognózu nemalému počtu lidí v oblasti s jinak zcela nedostupnou kardiologickou péčí. Pro nás, účastníky ze zámoří, byla mise výrazným obohacením domácí klinické praxe o nálezy, se kterými se nelze mimo oblast třetího světa setkat. MUDr.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené