Přeskočit na obsah

Ketodieta pro léčbu a prevenci demence

Tříčlenný tým amerických odborníků (v čele Joshua J. Davis, pracoviště Hershey, PA, a Newark, DE) se zabýval ketodietou ve vztahu k léčbě a prevenci demence. Jejich přehled na toto téma publikoval odborný časopis Journal of Geriatric Psychiatry and Neurology.

Demence je stále častější syndrom s významnou zátěží pro pacienty, pečovatele, zdravotnictví a společnost. Růst prevalence demence bude jistě pokračovat se stárnutím populace. Nicméně současné možnosti léčby demence jsou omezené. Jedním navrženým nefarmakologickým přístupem ke zpomalení progrese nebo prevenci demence je ketodieta. Ta byla původně využita k léčbě farmakorezistentní epilepsie a ukázala se nadějnou u mnoha neurologických chorob. Nedávno také získala oblibu pro své účinky při hubnutí. Několik preklinických studií potvrdilo prospěch ketózy u kognice a systémového zánětu. Vezmeme‑li v úvahu obnovený důraz na zánět v oblasti centrálního nervového systému jako patogenního přispěvatele k poklesu poznávání a zmenšení systémového zánětu pozorované u ketodiety, pak je pravděpodobné, že tato dieta může zpomalit, zlepšovat kognitivní pokles nebo předcházet jeho progresi. Několik malých studií u lidí prokázalo prospěch u kognice v případě demence při intervenci s ketodietou. K potvrzení tohoto prospěchu jsou zapotřebí další velké kontrolované studie. Nicméně ketodieta se ukázala slibnou, pokud jde o zpomalení nebo zmírnění příznaků kognitivního poklesu.   jv

Zdroj: Davis JJ, Fournakis N, Ellison J. Ketogenic diet for the treatment and prevention of dementia: A review. J Geriatr Psychiatry Neurol. 2021;34(1):3–10.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Stačí se podívat

11. 6. 2024

Hodnocení druhých lidí na základě pozorování jejich tváře a těla je ovlivněno pocitem důvěryhodnosti a dominance.