Přeskočit na obsah

Klinické doporučené postupy pro telemedicínu v ošetřovatelství zatím chybějí

Telemedicína se rozvíjí i v ošetřovatelské péči. Doporučení WHO mluví v oblasti ošetřovatelství mimo jiné o telemedicínské péči o pacienty s nehojícími se ranami.

Výrazný nárůst technologií používaných poskytovateli zdravotních služeb změnil prostředí pro péči o pacienty i způsob poskytování zdravotní péče, uvedla Petra Búřilová z Ústavu zdravotnických věd LF MU Brno ve svém sdělení Rozvoj telemedicíny v ošetřovatelství v souvislosti s pandemií COVID‑19 na sesterské sekci XXX. výročního sjezdu České kardiologické společnosti.

Pandemie covidu‑19 ukázala potřebu využití telemedicíny v klinické praxi včetně ošetřovatelství, zároveň měla pandemie dopady na dostupnost zdravotních služeb a přinesla riziko zhoršení projevů chronických onemocnění a pozdní diagnostiky.

Proto tým Petry Búřilové provedl literární review s cílem najít doporučení z mezinárodních klinických doporučených postupů pro poskytování kvalitní ošetřovatelské péče s využitím telemedicínských řešení. Tým pátral v literatuře po klinických doporučených postupech, doporučeních, manuálech a stan­dar­dech, které na toto téma byly publikovány v období let 2017 až 2021.

Byly prohledány světové databáze a úložiště doporučení ve 46 zdrojích, ve kterých bylo identifikováno 12 klinických doporučených postupů. Ovšem 11 z nich bylo vyloučeno pro nesplnění kritérií, která si výzkumníci stanovili. „Těchto jedenáct doporučených postupů bylo vyloučeno proto, že byly špatně metodicky zpracovány, případně se zaměřovaly na konkrétní problematiku,“ uvedla Petra Búřilová.

Do finální analýzy review byl tedy vybrán jediný dokument, a to klinický doporučený postup Světové zdravotnické organizace WHO z roku 2019. Byl zpracován v souladu s metodikou GRADE a v analýze měl nejvyšší bodové ohodnocení v šesti oblastech AGREE II.

Tento klinický doporučený postup je zaměřen na digitální intervence pro posílení zdravotnického systému, jedná se o deset doporučení pro nastavení zdravotní politiky na úrovni státu. V ošetřovatelství se doporučení zaměřuje na několik oblastí, péči o pacienty s nehojícími se ranami, využívání mobilních zařízení pro telemonitoring k měření vitálních funkcí a ošetřovatelské intervence v předoperační a pooperační péči.

„Tvorba klinických doporučených postupů by měla sloužit jako základ pro vývoj inovativních telemedicínských ošetřovatelských intervencí, které mohou udržet kvalitu péče i v době pandemie,“ uvedla Búřilová. „Měla by se zahájit mezioborová spolupráce, tak aby byla vytvářena doporučení pro konkrétní skupiny pacientů,“ dodala.

Sdílejte článek

Doporučené