Přeskočit na obsah

Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny 2. LF UK a FN Motol

3-22_197
Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny 2. LF UK a FN Motol

Provoz kliniky byl zahájen 1. září 2022 a navazuje na činnost infekčního oddělení FN Motol. Klinika poskytuje jak ambulantní, tak lůžkovou péči. Lůžková stanice bude nejdříve disponovat kapacitou 23 lůžek, v budoucnu by mělo dojít k rozšíření až na 40 lůžek pro dospělé pacienty (z toho 5–7 v režimu intermediární péče*) a 20 lůžek pro děti.

„Nejen složitá situace v pandemii, ale nové nebo znovuobjevující se infekce, narůstající rezistence bakterií na antibiotika, stále častější turistické i pracovní cesty do exotických oblastí anebo odmítání očkování jsou hlavními důvody, proč infekční lékařství neustále nabývá na svém významu,“ komentuje zahájení provozu MUDr. Milan Trojánek, Ph.D., přednosta Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny 2. LF UK a FN Motol.

Kromě poskytování standardní péče se klinika soustředí na moderní trendy s důrazem na mezioborovou spolupráci a konziliární přístup. Stěžejní bude zejména spolupráce s Ústavem lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol a začlenění infektologických konzultantů do léčebných týmů na jednotlivých klinikách. Mezi hlavní náplň jejich činnosti bude patřit diferenciální diagnostika infekcí a neinfekčních onemocnění, která se mohou projevovat obdobnými symptomy (horečka a zánět nejasné etiologie, uzlinový syndrom apod.), antibiotická terapie méně častých či obtížně léčitelných infekcí, diagnostika a terapie infekcí spojených s poskytováním zdravotní péče a rozvoj programu antibiotického stewardshipu ve FN Motol.

V rámci kliniky bude také zřízeno Centrum pro pacienty s horečnatými a zánětlivými stavy nejasné etiologie, Očkovací centrum (očkování na vlastní žádost, očkování rizikových skupin pacientů) a komplexní Centrum cestovní medicíny (poradenství před cestou, očkování, diagnostika a léčba pacientů se zdravotními obtížemi po návratu z tropů), jež doplní existující Centrum pro léčbu virových hepatitid a Centrum pro léčbu uživatelů drog. V plánu je navíc zřídit stacionář pro OPAT (outpatient parenteral antibiotic therapy) a rozšíření provozu specializovaných infektologických ambulancí.

Lůžková část se zabývá především diagnostikou a terapií stavů vyžadujících specializovanou infektologickou péči či terapií komunitních a nozokomiálních infekcí, které vyžadují izolační režim.

Sdílejte článek

Doporučené