Přeskočit na obsah

Klíšťová encefalitida stále aktuální

Zlín ve dnech 6. až 9. listopadu 2019 uvítal návštěvníky XXXVIII. výroční konference Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP. Aktuálním otázkám očkování se věnoval blok přednášek připravený ve spolupráci se společností Pfizer. S prezentací věnovanou prevenci klíšťové encefalitidy vystoupila před auditorium MUDr. Lenka Petroušová, Ph.D. (Klinika infekčního lékařství, FN Ostrava).


Své vystoupení MUDr. Petroušová zahájila poutavou videoukázkou těžkého průběhu klíšťové encefalitidy u starší pacientky s trvalými následky. Přednášející poukázala na fakt, že klíšťová encefalitida je stále aktuální, upřesnila, že očkování po prodělané klíšťové encefalitidě není indikováno, ale představuje vhodnou a účinnou prevenci této nákazy.

Onemocnění způsobuje neurotropní virus, který postihuje endotel buněk chorioidálního plexu a kapilár v centrální nervové soustavě a působí zánětlivou destrukci neuronů. Letalita onemocnění se pohybuje v rozmezí 0,2–3,9 %, ale paretické komplikace se rozvinou až u 17 % nemocných a významné je i přetrvávání paréz (2,7–8,4 %). Postencefalický syndrom může postihnout až 20 % pacientů.


PŘENOS NÁKAZY A VÝSKYT

Člověk představuje konečného hostitele viru, na nějž může být přenesen různými vývojovými stadii klíštěte (larvami, nymfami a dospělými klíšťaty). Nejčastější příčinou klíšťové enefalitidy je přisátí infikovaného klíštěte. K přenosu může také dojít konzumací nepasterizovaného mléka od infikovaných zvířat, dále prostřednictvím transfuze krve nebo plazmy od viremického člověka či při kojení viremickou matkou nebo při manipulaci s infikovaným klíštetem, např. při laboratorním vyšetření. Rezervoárem v přírodě jsou hlodavci. Rizikové oblasti s výskytem infikovaných klíšťat se zvětšují a posouvají se také do vyšších nadmořských výšek (i 1 564 m n. m). K nákaze často dochází při volnočasových aktivitách, jako je sport, rekreace či sběr hub. Onemocnění tedy často postihuje aktivní a doposud zdravé jedince.

Inkubační doba klíšťové encefalitidy je 4–28 dnů, klinický průběh je typicky dvoufázový (obr. 1). U některých jedinců může dojít k vytvoření protilátek s bezpříznakovým průběhem – nákaza se může manifestovat pouze jako febrilní stav s chřipkovými projevy a k neurologické fázi nedojde, nebo se následně rozvine druhá, neurologická fáze s klinickým obrazem meningitidy, encefalitidy, myelitidy nebo bulbární formy s postižením životně důležitých funkcí.

Mezi faktory ovlivňující průběh onemocnění patří virulence daného kmene viru, jeho dávka, věk a pohlaví nemocného, stav imunity i genotyp hostitele. Průběh je tedy těžko ovlivnitelný, nepředvídatelný, daný multifaktoriálně. Onemocnění mívá závažnější průběh u starších osob.

PŘÍKLADY TÁHNOU

Doktorka Petroušová se ve svém vystoupení vrátila k případu z videa. Poukázala na aktivní život 66leté pacientky, která nebyla vážněji nemocná, bez trvalé medikace, vzhledem k zálibám v práci na zahradě a turistice by u ní očkování bylo s výhodou indikováno. Dvoufázový průběh onemocnění se u ní neobjevil, došlo k rychlému průniku viru do centrální nervové soustavy, což bývá u závažnějších průběhů onemocnění popisováno (nedojde k vytvoření protilátek). U pacientky se během 48 hodin rozvinula kvadruparéza, plegie pravé horní končetiny, kvantitativní porucha vědomí, semiptóza víček, porucha polykání a dysartrie. Obavou byla další progrese a nutnost zahájení umělé plicní ventilace.

Onemocnění se diagnostikuje sérologicky, u pacientky byla etiologie laboratorně potvrzena. Tato pacientka prodělala klíšťovou encefalitidu s kombinací všech klinicky známých jednotek (meningitida, encefalitida, myelitida nebo bulbární forma) a s rozvojem trvalého paretického postižení pravé horní končetiny.


EPIDEMIOLOGICKÝ POHLED

Celkem 25 zemí hlásí případy klíšťové encefalitidy do systému European Surveillance System. Data z roku 2016 ukazují 2 876 hlášených případů, z nichž 93 % (2 674) bylo potvrzeno. Ani jeden případ klíšťové encefalitidy nezaznamenali ve Spojeném království, Španělsku, Rumunsku, Bulharsku, Řecku, Lucembursku a Irsku. Nejvyšší incidence byla naopak zjištěna v Litvě (21,9 případu/ 100 000 obyvatel), v Estonsku (6,1/100 000 obyvatel) a v České republice (5,4/100 000 obyvatel). Ročně u nás onemocní zhruba 600–700 lidí.

Onemocnění se nevyhýbá žádné věkové skupině. Česká republika je endemickou oblastí pro klíšťovou encefalitidu a podle doktorky Petroušové je zbytečné řešit, která z oblastí v České republice je rizikovější. Celkem 25 % případů v Evropě pocházelo v letech 2000 až 2010 z České republiky. Skutečné riziko infekce může být maskováno vysokou proočkovaností, jak dokládá sousední Rakousko. Klimatické podmínky jsou v obou zemích podobné, nicméně po zahájení masivního očkování se v Rakousku výskyt onemocnění výrazně snížil. U osob, které nebyly očkovány, je incidence klíšťové encefalitidy obdobná jako před zahájením očkování.


MOŽNOST NÁKAZE PŘEDCHÁZET

Povědomí o klíšťové encefalitidě je poměrně velké, odhaduje se na 93 %. O existenci vakcíny má povědomí asi 85 %, ale proočkovanost dosahuje pouze asi 25 % (25 % ve věkové skupině 0–16 let, 27 % ve věkové skupině 17–59 let a 16 % u osob ve věku 60 let a starších). Ve srovnání s jinými zeměmi je nejlepší proočkovanost v Rakousku (85 %), Lotyšsku (67 %) a v Německu (43 %). Při srovnání počtu preventabilních onemocnění představuje klíšťová encefalitida oproti pneumokokovým a meningokokovým infekcím nejvyšší počet případů ročně.

Očkování probíhá celoročně, je možné i v období aktivity klíšťat. Běžné očkovací schéma sestává ze tří dávek, druhá dávka se podává po 1 až 3 měsících od aplikace první dávky, třetí dávka s odstupem 5 až 12 měsíců po podání druhé dávky. První přeočkování je po třech letech, další pak po pěti letech, od 60 let po třech letech. Zrychlené vakcinační schéma se využívá obvykle v letních měsících, druhá dávka je podána po 14 dnech od aplikace dávky první. U obou schémat se dostatečná ochrana očekává 14 dní po druhé dávce.

Přednášející v závěru upozornila, že specifická léčba klíšťové encefalitidy není dostupná, terapie je pouze symptomatická. Onemocnění je díky dostupnému očkování preventabilní a je pouze na nás, jestli této maximální ochrany využijeme.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené