Přeskočit na obsah

Koktejl snižující mortalitu u rizikových pacientů s COVID-19

Společnost Eli Lilli 10. března zveřejnila výsledky fáze III randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studie BLAZE-1. Potvrzují, že koktejl protilátek obsahující bamlanivimab a etesevimab významně snížil počet hospitalizací a úmrtí souvisejících s onemocněním COVID-19 u vysoce rizikových pacientů, u nichž byla nedávno diagnostikována infekce SARS-CoV-2. Tyto pozitivní výsledky posilují předchozí zjištění a podporují podávání povolené dávky léku.

Kombinace protilátek bamlanivimab a etesevimab byla v USA schválena pro nouzové použití již v únoru v dávkách 700 mg pro bamlanivimab plus 1 400 mg pro etesevimab, a to k léčbě mírných až středně závažných případů COVID-19 u pacientů, u nichž hrozilo vysoké riziko přechodu do závažné formy onemocnění. Výsledky studie poskytují další údaje o účinnosti a bezpečnosti, které podporují použití dávky pro nouzové použití nejen Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), ale zasloužily se i o pozitivní stanovisko Výboru pro humánní léčivé přípravky Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA).

Tato rozhodnutí byla podpořena údaji z fáze III studie BLAZE-1, která ukázala, že kombinace bamlanivimabu a etesevimabu, každá podávaná v dávkách 2 800 mg, snížila u nedávno diagnostikovaných pacientů nutnost hospitalizace a riziko úmrtí související s COVID-19, a to o celých 70 procent. První výsledky probíhající studie fáze II prokázaly, že i společné podávání bamlanivimabu v dávce 700 mg a etesevimabu v dávce 1 400 mg má podobné účinky.

Studie BLAZE-1 zahrnovala kohortu 769 vysoce rizikových pacientů ve věku 12 let a starších s mírně až středně závažným průběhem COVID-19, přičemž 511 pacientů dostávalo kombinaci bamlanivimabu 700 mg plus etesevimabu 1 400 mg a 258 jedinců dostávalo placebo. Výsledky ukázaly, že u pacientů užívajících protilátkový koktejl došlo ke čtyřem příhodám, zatímco ve skupině s placebem se jednalo o 15 příhod. To představuje 87procentní snížení rizika (p < 0,0001).

Podle farmaceutické společnosti Eli Lilly došlo v této kohortě fáze III k celkem čtyřem úmrtím, přičemž všechna souvisela s onemocněním COVID-19 a všechna se vyskytla ve skupině s placebem. Tyto výsledky odpovídají výsledkům zaznamenaným v jiných souborech dat z BLAZE-1: v předchozí kohortě fáze III bamlanivimab 2 800 mg s etesevimabem 2 800 mg snížil riziko hospitalizací a úmrtí o 70 procent a v kohortě fáze II samotný bamlanivimab riziko hospitalizací a emergentních návštěv přibližně o 70 procent. Při pohledu na dvě další kohorty studie BLAZE-1, které byly dosud analyzovány, žádný z pacientů léčených kombinací protilátek nezemřel, zatímco u pacientů s placebem bylo zaznamenáno 14 úmrtí, přičemž 13 z nich bylo v souvislosti s COVID-19. Bezpečnostní profil bamlanivimabu plus etesevimabu je zatím v souladu s pozorováním z jiných studií hodnotících tyto protilátky.

Jak očekává Daniel Skovronsky, prezident Lilly Research Laboratories, budou tato nová data i nadále zvyšovat využití protilátek k léčbě COVID-19. Vláda USA v únoru souhlasila s nákupem minimálně 100 000 dávek kombinované léčby za 210 milionů USD s možností koupit do 25. listopadu až dalších 1,1 milionu dávek.

Koktejl protilátek účinkuje i proti mutacím

„Výsledky ukazují, že režim duálních protilátek zůstává účinný i navzdory nedávným mutacím onemocnění, s nimiž se v USA setkáváme. Naše společnost studuje další léčbu nových kmenů SARS-CoV-2, které byly poprvé identifikovány v Jižní Africe a Brazílii a které se dosud v USA nerozšířily,“ dodal Svoronsky s tím, že Eli Lilly je připravena v příštích měsících vyrobit jeden milion dávek kombinované terapie a vyjednává dohody o dodávkách také s dalšími zeměmi.

USA se mezitím již zavázaly k nákupu téměř 1,5 milionu dávek samotného bamlanivimabu, který je od listopadu schválen pro nouzové použití v USA k léčbě mírně až středně závažného průběhu onemocnění COVID-19 u vysoce rizikových pacientů. Toto množství zahrnuje více než jeden milion dávek, které byly dodány, a dohodu o dodání dalších 450 000 dávek do 31. března. Výbor pro humánní léčivé přípravky EMA vydal rovněž kladné vědecké stanovisko k použití samotného bamlanivimabu, který byl již povolen pro nouzové použití např. v Kanadě, Panamě, Kuvajtu, Spojených arabských emirátech, Izraeli, Rwandě, Maroku a mnoha dalších zemích.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Náčelníci

22. 9. 2023

Jednoduchá definice říká, že náčelníci, obecněji vůdci, jsou lidé, jejichž vliv na rozhodnutí skupiny je podstatně větší, než je vliv lidí, kteří…

Spojme síly v ochraně srdce

20. 9. 2023

Letošního kongresu Evropské kardiologické společnosti (ESC), který se konal od 25. do 28. 8. v Amsterdamu, se zúčastnilo více než 30 000 zdravotníků…