Přeskočit na obsah

Komplexní péče o nehojící se rány

Nehojící se nebo obtížně se hojící ránu lze definovat jako ránu s poškozením kožního krytu, která se hojí neobvykle pomalu, tedy v rozmezí čtyř týdnů až tří měsíců i déle.

Podle definice Wound Healing Society rozlišujeme čtyři kategorie ran:

  • dekubity,
  • nehojící se rány na podkladě venózní nedostatečnosti,
  • nehojící se rány na podkladě arteriální nedostatečnosti,
  • diabetické vředy (World Union of Wound Healing Societies, 2016).

Jednou z možností, jak přistupovat k nehojícím se nebo obtížně se hojícím ranám, je tzv. fázové hojení ran (tj. aplikace lokální léčby za pomoci vhodného materiálu, který se volí dle fáze hojení, v níž se rána aktuálně nachází). Důvodů, proč je používat, je několik. Oproti klasickým převazům zde dochází ke snížení počtu převazů, zmírnění bolestivosti a k poklesu spotřeby analgetik. Zároveň nastupuje rychlejší čištění spodiny a granulace a rychlejší přechod do epitelizační fáze. Doba léčení se zkracuje o 50–70 %. Tato technika je spojena i s menší pracovní zátěží ošetřovatelského týmu a s poklesem nákladů na celkovou léčbu nehojících se ran.1 Při vhodném výběru materiálů lze ovlivnit exsudaci a zápach rány a zkvalitnit tak život pacienta s nehojící se ránou. U nehojících se ran je proces hojení narušen řadou místních a celkových faktorů, proto jsou v případě fázového hojení jednotlivé fáze prolongovány, zejména fáze exsudativní a granulační.

Orientace v základních materiálech není snadná. V České republice působí aktuálně na trhu zhruba 50 společností, které distribuují materiály pro fázové hojení, což může způsobit zmatky v aplikaci a výběru vhodného materiálu. Proto se doporučuje začít s portfoliem, s nímž lze projít všechny fáze hojení.

Kdybychom se podívali do portfolia společnosti Hartmann, pak jako základní materiál pro fázové hojení ran bych zvolila tento: HydroClean Solution, Hydrosorb Gel, HydroClean, HydroTac, Atrauman Ag a Resposorb Super.

Správný postup ošetření rány spočívá ve čtyřech základních krocích. Těmi jsou ošetření rány a jejího okolí, debridement, oživení okrajů rány a aplikace krytí. Tyto čtyři intervence by měly být součástí každého převazu až do samotného zhojení.2

Na našem pracovišti musí navíc každý pacient mít své dezinfekční mýdlo, rukavice a dezinfekci, která je určena na plochy a kterou pacient používá před převazy a po převazech. Po pacientech vyžadujeme, aby podle našich pokynů praktikovali hygienu rány a jejího okolí. Tento systém jsme zavedli od roku 2020 a již nyní můžeme říci, že napomáhá k rychlejšímu procesu hojení.

Použití hydroterapie v praxi (HydroClean a HydroTac)

Základem lokální léčby u daného pacienta byl přípravek HydroClean, s jehož pomocí došlo k vyčištění spodiny rány a k podpoře granulace. Dalším cílem bylo udržet optimální vlhké prostředí pro granulační tkáň a podpořit epitelizační fázi (obr. 1–3).

4-22_290

Hojení ran je problematika, která se neobejde bez multioborové spolupráce. Například v péči o pacienta se syndromem diabetické nohy (obr. 4–7) by měl ideálně spolupracovat tým skládající se z praktického lékaře, diabetologa, podiatrické sestry, konzultantky pro hojení ran, chirurga, intervenčního radiologa, protetika, rehabilitačního pracovníka, nutričního pracovníka, sestry v home care i specializované pedikérky. Všichni v tomto týmu jsou stejně důležití, avšak nejdůležitější je spolupracující pacient. Pokud ten nespolupracuje, může být práce i celého týmu odborníků zbytečná.

4-22_291

Redakčně zpracováno na základě přednášky PhDr. Adély Holubové, Ph.D., Diabetologická a podiatrická ambulance, Ambulance hojení ran, DiaPodi care Soběslav

Literatura

  1. Stryja J a kol. Repetitorium hojení ran 2. Praha: Geum, 2011.
  2. Murphy C, Atkin L, Swanson T, et al. Defying hard‑to‑heal wounds with an early antibiofilm intervention strategy: wound hygiene. J Wound Care 2020;29(Sup3b):S1–S26.

Sdílejte článek

Doporučené