Přeskočit na obsah

Koncepce výzkumu počítá s telemedicínou

V Koncepci zdravotnického výzkumu do roku 2030 je prostor pro výzkum v oblasti digitalizace, telemedicíny a eHealth, uvedl na konferenci LIFMAT prof. Štěpán Svačina, předseda České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Návrh koncepce prošel oponenturou a projednala ho Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace.

Oblasti telemedicíny je věnováno zhruba devět ze 130 stránek dokumentu. „Vycházíme z toho, že základní struktura pro komunikaci už nebude předmětem výzkumu, ale bude garantována státem, předmětem výzkumu by měly být tři oblasti, zaměřené zejména na časnou diagnostiku a efektivní léčbu vedoucí ke snížení výskytu komplikací nemocí: telemedicínské monitorování, oblast big data a distanční konzultace,“ uvedl prof. Svačina.

Soustavné distanční monitorování pacientů a následná kvalitní analýza získaných dat může podle něj mít významné přínosy pro léčbu i pro sledování kvality a pro organizaci péče. „Schopnost analyzovat big data vytvoří podmínky pro profilaci pacientů, vůči které bude možné stavět standardizované léčebné postupy i vytvářet studijní materiály,“ míní prof. Svačina.

Sdílejte článek

Doporučené

Novela o telemedicíně v Parlamentu

3. 10. 2023

Parlament projednává vládní novelu zákona o zdravotních službách, která má usnadnit vedení zdravotní dokumentace v čistě elektronické podobě a do…