Přeskočit na obsah

Kongres propojující vědu s humanitou

V Praze se ve dnech 18. až 20. července setkali neuropsychologové a neurovědci z celého světa, aby se zde zúčastnili prestižní konference nazvané Bridging Science and Humanity. Tento odborný kongres pořádala International Neuropsychological Society v České republice poprvé. Spolupořadatelem je Česká neuropsychologická společnost, jejíž předsedkyní je vedoucí oddělení klinické psychologie Nemocnice Na Homolce doc. PhDr. Lenka Krámská, Ph.D.„Téma konference Bridging Science and Humanity bylo inspirováno pražskou architektonickou jedinečností: mosty překlenujícími nejen jednotlivé břehy řeky Vltavy, ale také, metaforicky vyjádřeno, rozmanité kultury, jazyky, politické a ekonomické systémy. Velmi bychom si přáli, aby toto téma ve spojení s geniem loci města Prahy inspirovalo odborníky a odbornou veřejnost z celého světa vyrovnávat se s novými výzvami, kterým dnes neuropsychologie čelí,“ řekla doc. Krámská.

Vyzvané přednášky i odborné sekce se věnovaly aktuálním tématům a problémům dětské i dospělé neuropsychologie. Zazněla témata jako Vzácná a neobvyklá neurologická onemocnění: jejich manifestace a vývoj v průběhu času; Vliv nádorových onemocnění mozku a jejich léčby na kognitivní funkce; Neuropsychologie traumatických poškození mozku v dětství; Současné trendy v kognitivní rehabilitaci; Funkční zobrazení mozku: pokroky a výzvy a mnoho dalších témat.

Z významných řečníků vystoupili například současný prezident INS Keith Yates, který hovořil o vztahu onemocnění mozku v dětství a vývoji tzv. sociálního mozku. Stephanie Clarks, prezidentka World Federation of Neurorehabilitation a vedoucí Neuropsychology and Neurorehabilitation Clinic at the University Hospital ve švýcarském Lausanne se věnovala vlivu kognitivních věd na neurorehabilitaci. Tomas Paus, ředitel Population Neuroscience a profesor psychologie a psychiatrie na University of Toronto, Kanada, se zaměřil na vývoj mozku z pohledu tzv. population neuroscience. Prof. Bruce Hermann a prof. Ivan Rektor uspořádali workshop zaměřený na pokroky a současné trendy v léčbě epilepsie u dětí i dospělých. Prof. Josef Vymazal z Nemocnice Na Homolce hovořil o současných trendech a klinickém využití neurozobrazovacích metod v neuropsychologii. Prof. Vymazal se zařadil mezi vyzvané klíčové řečníky a jeho fascinující 90minutový workshop byl plně obsazen i při tropickém počasí lákajícím k vodě.

Prestižního mezinárodního kongresu INS 2018, který se konal v Kongresovém centru Praha, se zúčastnilo přes 700 delegátů ze 46 zemí z celého světa. Záštitu nad ním převzaly Nemocnice Na Homolce, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo pro místní rozvoj, Univerzita Karlova, hlavní město Praha a další významné instituce. Česká republika měla na tomto světovém kongresu vysokou aktivní účast ve všech sekcích – přednáškách, workshopech i posterech.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené