Přeskočit na obsah

Kouření a riziko Alzheimerovy choroby

Tým deseti čínských lékařů zaměřených na epidemiologii a biostatistiku (v čele Huikun Niu) z Jilin University School of Public Health řešil ve své studii vztah kouření k riziku Alzheimerovy choroby (AD). Jejich metaanalýzu publikoval odborný časopis Journal of Nervous and Mental Disease ve svém zářijovém čísle.

Tato studie byla provedena ke zjištění spojitosti mezi kouřením a AD. K provedení metaanalýzy založené na případových, kontrolních a kohortových studiích byly prohledány tři elektronické databáze. Tato metaanalýza zahrnula 27 studií. Společné poměry rizik (HR – hazard ratio) prokázaly významnou spojitost mezi kouřením a AD (HR = 1,520; 95% CI 1,194–1,934). Souhrnná metaanalýza HR zjistila, že účinek kouření na AD měl tendenci být stálý v čase.

Autoři tedy uzavírají, že kouření může být zvýšeným rizikem pro AD a tento účinek má tendenci být stabilní v čase.

Zdroj: Niu H, Qu Y, Li Z et al. Smoking and risk for Alzheimer disease: A meta‑analysis based on both case‑control and cohort study. J Nerv Ment Dis. 2018;206(9):680–685.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené