Přeskočit na obsah

Král rytířem

Rytířem českého lékařského stavu pasoval v březnu prezident České lékařské komory Milan Kubek v Břevnovském klášteře prof. Vladimíra Krále z Olomouce. „Pana profesora Krále šlechtí nejen jeho profesionalita, ale i vrozená noblesa, přirozená elegance a kultivované chování, které ho povyšují na ‚pana‘ chirurga,“ prohlásil dr. Kubek. Prof. Král je členem výboru České chirurgické společnosti ČLS JEP a vědeckým sekretářem International College of Surgeons. Řadu let byl přednostou I. chirurgické kliniky FN Olomouc. Profesor Král je pětadvacátým Rytířem českého lékařského stavu.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Kočka se čtyřmi ocasy

30. 5. 2023

Knutě, kterou byli celá staletí trestáni námořníci, se říkalo tříocasá kočka, přestože měla až devět pramenů. Někdy si ji provinilci museli uplést…