Přeskočit na obsah

Král rytířem

Rytířem českého lékařského stavu pasoval v březnu prezident České lékařské komory Milan Kubek v Břevnovském klášteře prof. Vladimíra Krále z Olomouce. „Pana profesora Krále šlechtí nejen jeho profesionalita, ale i vrozená noblesa, přirozená elegance a kultivované chování, které ho povyšují na ‚pana‘ chirurga,“ prohlásil dr. Kubek. Prof. Král je členem výboru České chirurgické společnosti ČLS JEP a vědeckým sekretářem International College of Surgeons. Řadu let byl přednostou I. chirurgické kliniky FN Olomouc. Profesor Král je pětadvacátým Rytířem českého lékařského stavu.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Proč bychom měli analyzovat cesty pacientů

29. 2. 2024

V anglickém jazyce rozlišujeme „patient pathway“ a „patient journey“. Zvláště zajímavým tématem s velkým potenciálem ke zlepšení je cesta pacienta v…

Robotických výkonů bude přibývat

28. 2. 2024

Otcem myšlenky založit ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze multioborové centrum robotické chirurgie je přednosta Urologické kliniky 3. LF UK a…