Přeskočit na obsah

Krátce z farmacie

Benzodiazepiny a nebenzo­diazepinová hypnotika ­zvyšují úmrtnost u seniorů po infarktu myokardu

Šestičlenný tým odborníků z univerzitních pracovišť ve Švédsku (Solna) a Nizozemsku (Tilburg, Leiden, Groningen a Wageningen) zkoumal užívání benzodiazepinů a nebenzodiazepinových hypnotik (společně označovaných BZDR) a mortalitu u starších dospělých po infarktu myokardu. Výsledky jejich studie publikoval odborný časopis International Journal of Geriatric Psychiatry ve svém lednovém čísle. O nepříznivé kardiovaskulární (KV) účinky BZDR býval zájem. Avšak přesto je málo známo o užití BZDR ve spojení s rizikem úmrtnosti mezi staršími dospělými s infarktem myokardu v anamnéze (post‑IM). Tato studie zahrnuje post‑IM pacienty ve věku 40–60 let. Informace od nich o užívání BZDR, včetně typů a dávky, byly sbírány na začátku studie. Byly zkoumány čtyři kategorie úmrtnosti, totiž ze všech příčin, z KV příčin, z onkologických příčin a z neKV a neonkologických příčin. Spojitosti mezi užíváním BZDR a mortalitou byly odhadovány statistickým modelováním s úpravou pro demografické a klasické KV rizikové faktory. Celkem 433 (8,9 %) ze 4 837 pacientů (21,8 % žen) nahlásilo užívání BZDR na začátku studie. Během více než 12letého sledování bylo dokumentováno 2 287 úmrtí, z toho 825 (36,1 %) bylo z KV příčin. Užívání BZDR bylo spojeno se statisticky významně vyšším rizikem úmrtnosti ze všech příčin (41 %) a KV příčin (43 %). Tyto vztahy byly závislé na dávce léků.

Závěr: Užívání BZDR bylo nezávisle spojeno s vyšším rizikem mortality z KV a ze všech příčin u starších post‑IM pacientů. Bylo prokázáno, že vztah je závislý na dávce léků. 

Zdroj: Liu S, Soedamah‑Muthu SS, van Meerten SC et al. Use of benzodiazepine and Z‑drugs and mortality in older adults after myocardial infarction. Int J Geriatr Psychiatry. 2023;38(1):e5861.

Nové kombinované anti­depresivum dextromethorphan/bupropion schváleno v USA

Perorální kombinace fixní dávky dextromethorphanu (nekompetitivní antagonista receptoru N‑methyl‑D‑aspartátu a agonista sigma‑1 receptoru) a antidepresiva bupropion hydrochloridu (aminoketon a inhibitor CYP 2D6, který zvyšuje dostupnost dextromethorphanu) je vyvíjena pro léčbu psychotické deprese (MDD – Major Depressive Disorder), neklidu u Alzheimerovy choroby a pro přerušení kouření. Dextromethorphan/bupropion byl schválen v USA (srpen 2022) pro léčbu MDD u dospělých.

Článek autorky z novozélandského Aucklandu rekapituluje milníky ve vývoji dextromethorphanu/bupropionu vedoucí k tomuto prvnímu schválení pro léčbu dospělých s MDD.  

Zdroj: Keam SJ. Dextromethorphan/bupropion: first approval. CNS Drugs. 2022;36(11):1229–1238.

Sdílejte článek

Doporučené