Přeskočit na obsah

Krátce

Biocon Biologics dokončila integraci Viatris Biosimilar

Biocon Biologics, dceřiná společnost společnosti Biocon, oznámila, že byla úspěšně dokončena integrace podnikání společnosti Viatris v oblasti biosimilars v 31 evropských zemích, mimo jiné i v České republice. V Evropě zahrnuje portfolio společnosti Biocon Biologics sedm biosimilars: inzulin aspart a inzulin glargin, bevacizumab, pegfilgrastim, trastuzumab, adalimumab a etanercept. Na celosvětové úrovni má společnost Biocon Biologics k dispozici 20 produktů pro diabetologii, onkologii, imunologii, oftalmologii a osteologii. Na základě bílé knihy IQVIA „The impact of biosimilar competition in Europe, IQVIA (2022)“ dosahují v roce 2022 kumulativní úspory v katalogových cenách v důsledku dopadu konkurence biosimilárních léčivých přípravků v Evropě více než 30 miliard eur. Kromě toho od uvedení biosimilárních přípravků na trh přinesly evropským pacientům téměř 4,5 milionu dnů léčby.  

FLOW – semaglutid u osob s diabetem 2. typu a cKD

Chronické onemocnění ledvin (CKD) je častou komplikací diabetu 2. typu. Agonisté GLP‑1 mohou mít také ochranné účinky na ledviny. Studie FLOW zkoumá účinky semaglutidu podávaného jednou týdně na stav ledvin u účastníků s CKD a diabetem. Složeným primárním cílovým ukazatelem je doba do prvního selhání ledvin, přetrvávající ≥ 50% snížení eGFR nebo úmrtí z renálních nebo KV příčin. Zahrnuto je více než 3 500 pacientů průměrného věku téměř 67 let a s průměrnou délkou trvání diabetu 17 let. Dokončení studie FLOW, která odpoví na otázku, zda má semaglutid pozitivní účinky na funkci ledvin u diabetiků, se očekává koncem roku 2024. FLOW je randomizovaná, dvojitě zaslepená, mezinárodní studie fáze 3b s paralelními skupinami. Zahrnuti do ní jsou diabetici s eGFR v rozmezí 50–75 ml/min a poměrem albumin : kreatinin v moči 300–5 000 mg/g nebo eGFR 25–50 ml/min a UACR 100–5 000 mg/g.

Venetoklax mění negativní prognostický dopad mutací sestřihových faktorů při AML

Mutace v genech pro sestřihové faktory jsou u pacientů s akutní myeloidní leukémií (AML) klasifikovány jako nepříznivé. Nyní analýza 994 pacientů s AML ukazuje, že léčba venetoklaxem plus chemoterapie nízké nebo intenzivní intenzity zmírňuje negativní prognostický dopad AML s mutací sestřihových faktorů. Analýza byla publikována v časopise Blood. Autoři zjistili, že mutace SF u starších pacientů, kteří dostávají režim hypometylační látky plus venetoklax, neznamenají stejně negativní prognózu. Stejně tak přidání venetoklaxu k intenzivní chemoterapii u mladších pacientů rovněž zrušilo negativní prognózu AML s mutací SF. U mladších pacientů tedy venetoklax oslabuje negativní prognostický dopad mutace SF, pokud je přidán k intenzivní chemoterapii, a měl by být proto zvažován v klinické praxi a hodnocen v prospektivních studiích. Velká retrospektivní kohorta zahrnula nově diagnostikované pacienty s AML léčené v MD Anderson Cancer Center v letech 2017 až 2022, 27 procent z nich neslo mutaci SF. V analýze celých skupin neměla přítomnost mutace SF vliv na přežití bez relapsu (RFS) a celkové přežití (OS).

Sdílejte článek

Doporučené