Přeskočit na obsah

Léčba hypercholesterolémie u seniorů: moderní léky v centru zájmu

O léčbu hypolipidemiky u starších pacientů je stále větší zájem. Jak informoval článek v časopise Drugs and Aging, novější hypolipidemika, jako jsou inhibitory PCSK9 evolokumab a alirokumab, inhibitor syntézy PCSK9 inklisiran a inhibitor adenosintrifosfát‑citrát lyázy kyselina bempedová, by mohly v budoucnu poskytnout více možností i pro léčbu starších pacientů.

Analýzy údajů z velkých studií fáze III inhibitorů PCSK9 naznačují, že jejich klinický přínos zůstává zachován i ve vyšším věku a že u starších pacientů není zvýšené relativní riziko nežádoucích účinků; údaje od pacientů ve věku ≥ 75 let a zejména ve věku ≥ 85 let jsou však omezené a studie neshromažďovaly informace o stavu křehkosti pacientů. U inklisiranu a kyseliny bempedové se na data o vlivu na velké kardiovaskulární cíle zatím čeká. Zdá se ale, že bezpečnostní profil nových hypolipidemik je u starších pacientů příznivý. Nové látky by mohly být přidány k jiné hypolipidemické medikaci nebo by mohly být použity jako alternativní léčba při intoleranci statinů.

Křehkost je prediktorem nežádoucích klinických výsledků, včetně úmrtí, a mohla by pomoci při rozhodování o léčbě. S výjimkou rizika dny a ruptury šlach u kyseliny bempedové, které je třeba dále charakterizovat na větších populacích, se bezpečnostní profil nových látek snižujících koncentraci lipidů u starších pacientů zdá být příznivý.

Zejména u starších pacientů, kteří potřebují vysoce intenzivní léčbu navzdory polypragmazii, by mohla být absence klinicky relevantních lékových interakcí s inhibitory PCSK9 a inklisiranem výhodou.

Zdroj: Stoll F, Eidam A, Michael L, Bauer JM, Haefeli WE. Drug Treatment of Hypercholesterolemia in Older Adults: Focus on Newer Agents. Drugs Aging. 2022 Mar 12. doi: 10.1007/s40266‑022‑00928‑z. Epub ahead of print. PMID: 35278206.

Sdílejte článek

Doporučené