Přeskočit na obsah

Léčba NOAC a trombolýza pro akutní CMP

Dle nových, letošních doporučení European Stroke Organisation (ESO) by pacient léčený NOAC neměl při akutní ischemické CMP dostat intravenózní trombolýzu (IVT), pokud NOAC užil v posledních 48 hodinách. Stejně tak není dostatečná evidence pro podání nebo nepodání IVT po aplikaci antidota idarucizumabu při léčbě dabigatranem. Doporučení ESO přesto nabízejí tzv. stanovisko odborníků, podle něhož 7/9 expertů navrhuje IVT u pacientů užívajících NOAC v posledních 48 hodinách, pokud mají anti‑Xa < 0,5 U/ml nebo trombinový čas < 60 s. Celkem 8/9 expertů navrhuje u pacientů užívajících dabigatran v posledních 48 hodinách podání kombinace idarucizumabu s IVT oproti nepodání této kombinace. A všech devět odborníků navrhuje u pacientů užívajících inhibitory faktoru Xa v posledních 48 hodinách nepodání IVT oproti podání kombinace andexanetu a IVT. Co se týče podání antidota idarucizumabu společně s trombolýzou u pacientů na dabigatranu, ČR už má data z reálné klinické praxe (Šaňák et al., J Stroke Cerebrovasc Dis 2018) – potvrdilo se, že antidotum je účinné a neutralizuje účinek dabigatranu do několika málo desítek vteřin. Trombolýza byla u těchto pacientů bezpečná a klinicky účinná. Doporučení Cerebrovaskulární sekce ČNS z roku 2021 uvádějí: Pokud pacient užívá dabigatran v posledních 48 hodinách, má se mu podat idarucizumab v dávce dvakrát 2,5 gramu i.v., a to jako dvě po sobě následující infuze, každá v délce 5 až 10 minut nebo jako bolusová injekce. Pak je možné provést IVT.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Náčelníci

22. 9. 2023

Jednoduchá definice říká, že náčelníci, obecněji vůdci, jsou lidé, jejichž vliv na rozhodnutí skupiny je podstatně větší, než je vliv lidí, kteří…

Spojme síly v ochraně srdce

20. 9. 2023

Letošního kongresu Evropské kardiologické společnosti (ESC), který se konal od 25. do 28. 8. v Amsterdamu, se zúčastnilo více než 30 000 zdravotníků…