Přeskočit na obsah

Léčba psoriázy v těhotenství

Tématem jednoho z abstrakt prezentovaných na letošním 28. kongresu Evropské akademie dermatologie a venerologie (EADV), který se konal v Madridu od 9. do 13. října, byl i management psoriázy v těhotenství.


Data prezentovala dr. Samantha Vaughanová‑Jonesová z Chertsey, Ashford and St. Peter’s Foundation Trust v Surrey ve Velké Británii, která v roce 2012 otevřela kliniku pro těhotné s dermatózou, což jí umožnilo podrobně se věnovat této problematice a studovat výskyt kožních onemocnění v těhotenství v místní populaci. Jak uvádí, přibližně u 50 procent žen navštěvujících tuto kliniku došlo k exacerbaci běžného zánětlivého onemocnění kůže (ekzém, psoriáza, akné, růžovka) nebo kožní infekci. U přibližně 30–50 procent žen se projeví jedna z těchto specifických dermatóz právě v těhotenství.

Jak uvádí, chronická plaková psoriáza, jež byla jednou z problematik, kterými se zabývala, se v období těhotenství obecně zlepšuje. Zvýšené koncentrace estrogenu modulují imunitní systém těhotné ženy vůči profilu TH2, který zabraňuje odmítnutí plodu. To vede ke snížení zprostředkované imunity TH1. A protože psoriáza je onemocnění způsobené právě TH1 a TH17, dochází u většiny těhotných k jejímu zlepšení.

Generalizovaná pustulární psoriáza je v těhotenství vzácná a vyžaduje urgentní systémovou léčbu. Mírné onemocnění lze léčit lokálními steroidy, kalcipotriolem a dithranolem. Úzkopásmové UVB je efektivní léčbou druhé linie. Perorální PUVA je kontraindikován kvůli rizikovému ovlivnění plodu. Léčba ve třetí linii je omezená kvůli možnému nebezpečí teratogenity u systémových činitelů. Vyhnout se je třeba i léčbě metotrexátem, acitretinem a apremilastem. Cyklosporin je účinný v případech těžké pustulární psoriázy.

Zkušenosti s biologickými látkami v těhotenství pocházejí z literatury týkající se jejich používání při léčbě zánětlivých střevních onemocnění a revmatoidní artritidy. Původně byla anti‑TNF terapie (etanercept, infliximab, adalimumab) považována za léčbu zvyšující riziko vrozených vad (VACTERL), to je však nyní sporné. Ukazuje se, že ve spojení s užíváním těchto léků nedochází ke zvýšení vrozených abnormalit ani k nepříznivému vlivu na těhotenství.

„Monoklonální protilátky IgG jsou aktivně transportovány přes placentu koncem druhého a ve třetím trimestru, takže léčba by měla být ukončena ve 20. týdnu těhotenství, aby se omezila expozice plodu. Pokud se v biologické léčbě pokračuje, musí být imunizace živými vakcínami odložena o šest měsíců po porodu,“ uvádí dr. Vaughanová‑Jonesová.

Nedávný systematický přehled biologických terapií prováděných během početí a těhotenství identifikoval čtyři kohortové studie zahrnující 1 300 žen léčených anti‑TNF terapií. I když zde byl zaznamenán trend k lékově specifické újmě, nedosáhl však statistické významnosti. Naopak léčba certolizumabem, který patří k anti‑TNF terapii s jedinečnou strukturou bez Fc, ve studiích prokázala minimální průchod placentou. Tento lék má již licenci na léčbu psoriázy ve Velké Británii a může být bezpečnější alternativou k léčbě psoriázy právě v době těhotenství.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Omluvit se

28. 11. 2023

Jestliže člověk provede druhému člověku cokoli, co ho poškozuje, měl by to napravit, chce‑li udržet vztah. Jedním ze způsobů nápravy je omluva. V…