Přeskočit na obsah

Lék na syndrom krátkého střeva se používá i v Česku

Teduglutid se od přirozeného GLP-2 liší v jediné aminokyselině: alanin je v něm zaměněn za glycin. Tato modifikace blokuje odbourávání molekuly prostřednictvím DPP-4 (dipeptidyl peptidázy-4). Výsledkem jsou mnohem příznivější farmakokinetické vlastnosti látky – zatímco přirozený GLP-2 má poločas sedm minut, teduglutid dvě hodiny.  To umocňuje jeho účinky, mezi které patří posílení intestinální mukózy, zvýšení krevního zásobení střeva, redukce gastrointestinální mobility a snížení sekrece žaludečních kyselin.

Osmnáctiletý pacient se od dětství léčí pro neprůchodnost střev. Během mnoha výkonů mu museli chirurgové mimo jiné zkrátit tenké i tlusté střevo a mnohokrát také podstoupil operaci kvůli srůstům. Po několk let byl odkázaný na parenterální výživu.  „V České republice je v dnešní době přibližně 300 pacientů, kteří nemají dostatečně dlouhé nebo funkční střevo a jsou závislí na každodenním podávání umělé výživy,“ říká zástupce přednosty Kliniky diabetologie Centra diabetologie IKEM MUDr. Peter Girman, Ph.D.

Podle studií se dá výrazné zlepšení zdravotní stavu při podání teduglutidu očekávat především u pacientů, u kterých je určitá délka střeva zachována a parenterální výživa není aplikována každý den. Dojde-li ke zlepšení funkce střeva, pacient nemusí dospět do stádia výrazných komplikací, které by mohly skončit transplantací střeva a jater. „Finanční náklady na domácí parenterální výživu jsou poměrně vysoké a pro pacienta je tento typ léčby také náročný, a to nejen po fyzické, ale také po psychické stránce. Věřím, že se z této prozatím experimentální léčby stane v budoucnu běžně dostupná metoda pro všechny pacienty a Centrum diabetologie IKEM pomůže ne jednomu, ale hned desítkám pacientů,“ říká přednostka Centra diabetologie IKEM prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.

Pozitivní výsledky se dostavily už po měsíci i u tohoto prvního takto léčeného českého pacienta. Je bez umělé výživy a přibírá na váze. „První dávku léků dostal pacient už na začátku září a již měsíc je bez potřeby parenterální výživy a má přibližně 4 kg přírůstek na váze. Je to naprosto skvělý pokrok a výsledek, který naprosto předčil naše očekávání. Předpokládáme, že po roční léčbě by se mohla funkce střeva zregenerovat natolik, že by pacient byl schopen vstřebávat živiny jen z normální potravy. Díky zlepšení funkce krátkého střeva může být efekt léčby u určité skupiny nemocných spojen právě s ukončením domácí parenterální výživy, což je z hlediska kvality života naprosto zásadním faktorem. A v dlouhodobém horizontu můžeme hovořit i o nemalé finanční úspoře,“ říká MUDr. Petr Wohl, Ph.D., vedoucí centra domácí parenterální výživy Kliniky diabetologie CD IKEM.
    

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Naši bližní peněžní

3. 12. 2021

Peníze jsou cokoli, co je prostředkem směny, nositelem hodnoty a účetní jednotkou. Penězi byly kousky bronzu, drahých kovů, perly, sůl, mušličky…

Pardubice mají nový pavilon psychiatrie

23. 11. 2021

Nový pavilon psychiatrie přináší důstojné prostředí pro léčbu duševních onemocnění a větší kapacitu. V Pardubické nemocnici byl po dvou letech…

Ke Comirnaty pro děti se vyjádří EMA

23. 11. 2021

Vakcína proti COVID‑19 uzpůsobená dětem mezi pěti a jedenácti lety by mohla být brzy k dispozici i v Evropě. Každým dnem se očekává vyjádření…