Přeskočit na obsah

Lékaři se bouří proti snahám odborů zvrátit jejich dohody s pojišťovnami

Dohody o úhradách péče pro rok 2019 jsou každoročně vypjatou dobou, kdy se lékaři a pojišťovny snaží domluvit na platbách za výkony a pacienty. Letos poprvé dohodovací řízení nekomplikoval ministr zdravotnictví tím, že by do něj zasahoval a nařizoval stranám, jak má dohoda vypadat. Pojišťovny, jako plátci zdravotní péče a lékaři – coby poskytovatelé této péče se tak v klidu domluvili na úhradách. Tento klid však hrubě narušily odbory, které se snaží výsledky dohod zbourat. Požadují plošné navýšení platů všem zdravotníkům pracujícím v lůžkových zařízeních a to o 10 %. Jsou zvyklí z minulosti, kdy jim předchozí ministři takové navýšení garantovali.

V ambulantním sektoru pracuje přibližně 30 000 lékařů, a ještě vyšší počet ostatního zdravotnického personálu. „Jejich oprávněné mzdové požadavky, jsou odborářskými snahami ohroženy,“ doplňuje Šonka. Podle ambulantních specialistů jsou snahy odborů nesmyslné – plošné navyšování mezd ztrácí smysl, a neřeší personální krizi. „Nikoho nemotivuje, nepřináší lepší výkon. Všichni přece nepracují stejně, a ve stejné kvalitě. Když bude brát špičkový lékař bude mít stejný tabulkový plat jako podprůměrný bude to katastrofa pro náš zdravotní systém. Zdravotnictví s rovnostářskými platy nevychová nové Pomahače nebo Pirky,“ komentuje předseda Sdružení praktických lékařů MUDr. Petr Šonka.

Ministerstvo zdravotnictví má podle soukromých lékařů po letech v čele člověka, který úřadu rozumí, přistupuje k němu objektivně a neupřednostňuje jen jednu skupinu zdravotníků. „Konečně vytvořil prostředí, kdy mohli všechny zúčastněné strany opravdu jednat a dohodnout se, což se stalo. Domluva zní cca 5 % navýšení plateb pro všechny, tedy ambulantní i lůžkový sektor. Kromě toho dostanou nemocnice další prostředky na navýšení platů sestrám v trojsměnném provozu, s čímž plně souhlasíme. V minulosti nařízením ministra všechny peníze do zdravotnictví spolkly nemocnice, nyní se konečně dostalo také na ostatní zdravotníky, kteří díky této politice trpěli. Což mimo jiné vedlo k rozkladu primární péče na venkově a nedostatku praktických lékařů na venkově,“ říká Petr Šonka.

Mzdová politika je podle něj věcí zaměstnavatele a s konkrétním zaměstnavatelem by také měly odbory vyjednávat. „Zaměstnancům v ambulantním sektoru také plošně nikdo nenavyšuje. Pokud chci zaměstnanci přidat, musím pro to hledat zdroje ve svém rozpočtu a nevidím důvod, proč by to mělo být v nemocnici jinak. Pětiprocentní navýšení úhrad navíc náklady nemocnic na plošné navýšení platů pokryje,“ dodává Šonka k němuž se přidává i Česká stomatologická komora, Sdružení ambulantních specialistů ČR, Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR a Sdružení soukromých gynekologů ČR.

Přelomové je podle něj to, že ministr Adam Vojtěch avizoval, že bude respektovat, na čem se dohodnou lékaři s pojišťovnami, nebude do dohod zasahovat ani je směrovat – dal tak průchod objektivnímu jednání a rychlému výsledku, kde jsou spokojeni všichni, až na odbory.

Zdroj: KSL

Doporučené

Náčelníci

22. 9. 2023

Jednoduchá definice říká, že náčelníci, obecněji vůdci, jsou lidé, jejichž vliv na rozhodnutí skupiny je podstatně větší, než je vliv lidí, kteří…

Spojme síly v ochraně srdce

20. 9. 2023

Letošního kongresu Evropské kardiologické společnosti (ESC), který se konal od 25. do 28. 8. v Amsterdamu, se zúčastnilo více než 30 000 zdravotníků…