Přeskočit na obsah

Lékaři usilují o změnu povinné plošné izolace pacientů s TBC

ČR patří k zemím s nejnižším výskytem tuberkulózy nejen v Evropě, ale i celosvětově, incidence tohoto onemocnění má navíc klesající charakter. Jestliže v roce 2007 onemocnělo touto chorobou 871 pacientů, o deset let později bylo zaznamenáno jen 471 případů, z toho šest dětí; 23 nakažených loni nemoci podlehlo.Vyplývá to z nejnovějších předběžných statistik Registru TBC za rok 2017, které lékaři tradičně zveřejňují v rámci Světového dne boje proti tuberkulóze. Den, kdy si připomínají odhalení bacilu Mycobacterium tuberculosis německým lékařem Robertem Kochem, letos opět připadl na 24. březen.

Podle předběžných údajů z registru klesl v loňském roce i počet nemocných dětí, a to z deseti na šest, všechny případy TBC byly mezi romskými dětmi. Průměrný věk pacientů s tuberkulózou je v Česku 50 let. „Důvodem našeho úspěchu je systematická práce českých pneumologů, kteří provádějí diagnostiku, léčbu i protiepidemická opatření. Nesmíme ale polevit a nadále se musíme soustředit na problematické skupiny obyvatel, například ze zemí s vysokým výskytem TBC, vyšetřovat osoby žádající o azyl, ale i bezdomovce a specifické skupiny se sníženou imunitou,“ říká prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc., předseda České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP (ČPFS) a České aliance proti chronickým respiračním onemocněním (ČARO).

Jak uvedl MUDr. Jiří Wallenfels, vedoucí Národní jednotky dohledu nad tuberkulózou, mezi nemocnými převládají muži a každý třetí nakažený je cizinec. Nejvíce cizinců s TBC lékaři v roce 2017 zaznamenali v Plzeňském kraji, obvykle si přitom drží prvenství v zastoupení cizinců s tuberkulózou Praha. Největší skok směrem nahoru byl zachycen v Jihomoravském kraji, a to o 19 na 66 pacientů. „Na Plzeňsku a Rokycansku jsou nemocní s TBC především Rumuni a Bulhaři, kteří zde pracují v montovnách. Na jihu Moravy přispívají k vysokému číslu zejména vězni v místní vazební věznici, kteří si TBC donesli z civilního života. Nezanedbatelnou část nemocných na jižní Moravě, především v Brně, tvoří bezdomovci,“ vysvětlil MUDr. Wallenfels.Diskuse ke změně pravidel izolace u TBC

Jak ale zdůraznila přednostka Pneumologické kliniky 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice v Praze prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D., plicní lékaři chtějí otevřít diskusi na téma délky hospitalizace a izolace pacientů s tuberkulózou. V současné době totiž okamžitě, jakmile zjistí u pacienta přítomnost tuberkulózy, nebo dokonce jen při pouhém podezření, jsou povinni jej izolovat. Pacient tak tráví týdny, někdy i měsíce v nemocnici.

„V průměru u nás tuberkulózní pacienti stráví dva až tři měsíce, dokud nejsou tzv. kultivačně negativní. Když si spočítáme, že jeden den v nemocnici stojí tisíc korun, celá hospitalizace a izolace takového člověka přijde minimálně na 60 000 korun. Pokud je to komplikovanější pacient, pak se částka šplhá i ke 300 000 korunám. Tyto náklady řeší nemocnice, které podle právních předpisů musejí tuberkulózní pacienty léčit a izolovat od okolí,“ říká prof. Vašáková s tím, že ve srovnání s ostatními zeměmi EU je Česká republika raritou. Nikde jinde (kromě Polska, Rumunska a Malty) totiž všechny pacienty do izolace nezavírají. „Ještě v 50. a 60. letech minulého století dokonce chodili lidé s tuberkulózou do práce, protože to hospodářská situace vyžadovala. Jen ti s nejtěžší formou tuberkulózy zůstávali v léčebnách,“ připomíná prof. Vašáková. Jak vysvětluje, v ostatních evropských zemích pacienty s TBC sledují obdobně jako jiné infekční pacienty, např. HIV pozitivní. Zdravotní sestra je navštěvuje doma a kontroluje, zda užívají léky a nosí roušku. Tuberkulózní pacienty, kteří nemají vhodné rodinné zázemí, kontrolují dohledoví pracovníci hygieny a policie. Severské země takový režim praktikují léta a s vyšším výskytem tuberkulózy v zemi nemají sebemenší problém.

Podle odborníků by mělo dojít i u nás ke změnám ve směru možnosti individuálního zvážení izolace v domácím prostředí a zavedení kontrolované léčby v domácí péči, přičemž k hospitalizaci by docházelo jen u pacientů, kteří jsou v těžkém stavu, nespolupracují nebo trpí multirezistentní formou tuberkulózy.

Pokles výskytu tohoto onemocnění potvrzují i nejnovější data VZP, podle nichž mezi klienty této pojišťovny ubylo nemocných s tuberkulózou za poslední tři roky o dvanáct procent. Zatímco v roce 2015 činil kumulativní počet nemocných, tedy všechny případy, nejen nové případy v uvedeném roce, 4 964 klientů, v roce 2017 jich bylo 4 365. Úbytek pacientů se projevil i v nákladech, kdy oproti roku 2015 (téměř 66 milionů Kč) zaplatila loni VZP za léčbu tohoto onemocnění u svých pojištěnců přes 57 milionů. „Zatímco počet lidí s TBC mezi klienty VZP klesá, lékaři upozorňují, že se potýkají s tuberkulózními pacienty, kteří mnohdy nejsou pojištěni a jejichž léčba stojí statisíce korun. Jde o cizince, mezi nimiž počet onemocnění naopak stoupá,“ uvedl tiskový mluvčí VZP Mgr. Oldřich Tichý s tím, že nejčastěji loni lékaři vykázali diagnózu TBC v Pardubickém kraji (590), následoval Plzeňský kraj (481) a Praha (457). Naopak nejméně nemocných se léčilo v Libereckém kraji (129), v Karlovarském kraji (132) a v jižních Čechách (151).


Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Kočka se čtyřmi ocasy

30. 5. 2023

Knutě, kterou byli celá staletí trestáni námořníci, se říkalo tříocasá kočka, přestože měla až devět pramenů. Někdy si ji provinilci museli uplést…