Přeskočit na obsah

Lékárníci se s pojišťovnami dohodli na kompromisu

Podle sdělení zdravotních pojišťoven vychází dohoda s lékárnami ze stejných východisek jako dohoda se všemi ostatními segmenty. Zde však ve větší míře využívá možnosti přesunu finančních prostředků uvnitř segmentu.

„Je to opravdu velký kompromis i z naší strany, protože jsme nedocílili toho, abychom získali více peněz z veřejného zdravotního pojištění,“ řekl MT za lékárníky dr. Chudoba.

Navýšení ve všech segmentech pro příští rok činí shodně pět procent, jak byl při zahájení dohodovacího řízení záměr ministra zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha. Pouze nemocnice získají prostředky navíc na zvýšení příplatků za směnnost pro zdravotní sestry a zavedení těchto příplatků pro sanitáře a další zdravotnický personál.

Lékárníci požadovali pro příští rok navýšení o 600 milionů korun, dostanou 35 milionů. Do jednání šli s návrhem, aby dostávali za recept 22 korun, případně za každou položku na receptu 17 korun. V současnosti dostávají za recept 13 korun.

PharmDr. Chudoba upřesnil, že navýšení pro lékárníky činí pět procent ze signálního kódu výkonu. „Nicméně dohodli jsme se alespoň na tom, že bude snížena o nějaké procento distribuční marže u dvou nejvyšších nejnákladnějších skupin léků, tedy u sedmé a osmé skupiny. Tyto ušetřené prostředky zdravotní pojišťovny budou za prvé transformovat do navýšení signálního kódu výkonu na částku 18,50 kč za recept a za druhé do navýšení do taxy laborum o 25 procent, což je hodnota práce při přípravě magistra liter přípravků. Za třetí do vytvoření fondu v objemu 48 milionů korun pro podporu nejmenších venkovských lékáren,“ uvedl prezident ČLnK s tím, že pravidla pro tuto podporu připraví komora.

Lékárníci si zároveň dali do zápisu z dohodovacího řízení dvě podmínky. „První - aby to nedopadlo tak, že by distribuční firmy si navýšily příjmy u nejlevnějších léků, bude ministerstvo aktualizovat cenový předpis, kde bude zastropována distribuční marže podle současných podmínek, aby lékárny zase o tyto prostředky nepřišly. Druhá – pokud by došlo v průběhu doby, třeba i z důvodu vývoje elektronického receptu k tomu, že se změní počty položek na receptu apod., tak bude přemodelován návrh tak, aby finanční objem zůstal zachován,“ popsal dr. Chudoba.

Nárůst pro lékárenskou péči tedy v příštím roce bude zhruba 35 milionů korun a zbytek na posílení signálního kódu výkonu apod. bude dán ze snížení marže u nejnákladnějších léků. Celkově je to pro systém veřejného zdravotního pojištění neutrální, ale pomůže to navýšit signální kód výkonu o hodnotu práce lékárníka. „Shrnuto – sníží se ceny nejnákladnějších druhů léků a bude podpořena práce lékárny,“ řekl Chudoba s tím, že navýšení se sice nepovedlo prosadit, ale aspoň toto přetransformování.

"Dosažená dohoda je cenná zejména v tom, že ukázala, že v klíčových otázkách českého zdravotnictví jsou schopni nalézt shodu zdravotní pojišťovny, ministerstvo zdravotnictví a poskytovatelé péče. To je myslím velmi dobrá zpráva pro naše klienty," sdělil MT ředitel ing. Zdeněk Kabátek. Vyzdvihl, že k dohodě zásadní měrou přispěl také konstruktivní postoj ministerstva zdravotnictví – díky němu vznikly podmínky pro naplnění role zdravotní pojišťovny v systému českého zdravotnictví a následně k dohodě ve všech segmentech.

"Úhrady pro rok 2019 jsou zajištěny na základě přímého jednání zúčastněných stran," doplnil generální ředitel Oborové zdravotní pojišťovny Radovan Kouřil, který letošnímu dohodovacímu řízení předsedal.

Pokud by se lékárníci s pojišťovnami nedohodli, rozhodovalo by ministerstvo zdravotnictví. Dohodovací řízení končí 19. června a ministr Vojtěch opakovaně uváděl, že nikdo si od něj nevylobuje víc. Konkrétně k lékárníkům uvedl, že „nemohou čekat od ministerstva zdravotnictví žádné zázraky“. Dohody všech segmentů by mělo ministerstvo zapracovat do úhradové vyhlášky.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené