Přeskočit na obsah

Loni skončila ztrátou téměř třetina nemocnic akutní péče

Celkové výnosy ke stejnému datu se zvýšily o 3,6 procenta na 146,949 miliardy korun. Celkový propad hospodaření činil sice jen tři miliony korun, závazky nemocnic z obchodního styku ale přesáhly o 3,4 miliardy jejich pohledávky.

Největší díl nákladů dají nemocnice na platy a mzdy

Největší nákladovou položku nemocnic představují osobní náklady, loni činily 47,1 procenta celkových nákladů a meziročně stouply o 5,5 procenta. Další významnou složkou nákladů je spotřeba materiálu, především léčiv a zdravotnických prostředků. Náklady na léčiva se oproti roku 2015 zvýšily o 6,6 procenta a tvořily přes 15 procent celkových nákladů. Náklady na zdravotnický materiál v porovnání s předchozím rokem zůstaly na zhruba stejné úrovni, na celkových nákladech se podílely téměř 12 procenty.

Klíčovým zdrojem příjmů nemocnic jsou platby od zdravotních pojišťoven, meziročně se zvýšily o 3,8 procenta a na financování se podílely 83,3 procenta (rok předtím 83,1 procenta). Nemocnice měly výnosy také mimo zdravotní pojištění a provozní dotace od zřizovatele, které ale z hlediska celku představují jen doplňkový zdroj. Výnosy mimo zdravotní pojištění tvořily 1,3 procenta z celkových výnosů a provozní dotace 1,8 procenta.

Ke konci roku 2016 činily pohledávky nemocnic z obchodního styku 13,7 miliardy korun, závazky z obchodního styku 17,1 miliardy korun. Podle občanského zákoníku lze sjednat maximálně 60denní lhůtu splatnosti faktur, za určitých podmínek lze sjednat lhůtu delší. Pohledávky nad 60 dnů od data zdanitelného plnění tvořily 6,9 procenta pohledávek z obchodního styku, závazky nad 60 dní se na závazcích podílely 35,4 procenta.

Ze 130 sledovaných nemocnic zřizuje 19 ministerstvo zdravotnictví, 49 kraje, 18 obce a města, 41 je zřízeno jinou právnickou osobou či církví a tři jiné centrální orgány.

Hospodářský výsledek nemocnic se od ziskového roku 2014 zhoršuje

Po propadu z roku 2013, kdy nemocnice skončily se záporným výsledkem 1,933 miliardy korun, dosáhly v roce 2014 výrazně kladného hospodaření 2,07 miliardy, v roce 2015 si však výrazně dobrý výsledek nezopakovaly, hospodaření skončilo v plusu 258 milionů korun a v roce 2016 se nemocnice opět dostaly do mírného propadu minus tři miliony korun.

V letech záporného hospodaření pravidelně rostly celkové pohledávky nemocnic z obchodního styku – z 13,037 miliardy v roce 2013 klesly v dalších dvou letech na 11,945 miliardy a 10,976 miliardy, loni dosáhly 13,682 miliardy korun. V podobné křivce se pohybovaly celkové závazky nemocnic z obchodního styku – ze 17,310 miliardy v roce 2013 klesly v dalších dvou letech na 14,393 miliardy a na 13,779 miliardy korun, loni dosáhly 17,066 miliardy korun. Dlouhodobý hmotný majetek nemocnic postupně roste, ze 160,126 miliardy v roce 2013 až na loňských 184,738 miliardy korun. Dlouhodobý nehmotný majetek ve stejném období vzrostl z 2,620 miliardy na 3,933 miliardy korun. Nemocnice jsou zatíženy nesplaceným úvěrem, nejvyšší byl v roce 2015, kdy činil 4,724 miliardy korun, loni dosáhl nejnižší hodnoty za poslední čtyři roky, 3,223 miliardy korun.

Vybrané ukazatele ekonomiky nemocnic podle formy hospodaření

Celkem 55 nemocnic ve formě příspěvkové a nevýdělečné organizace mělo loni náklady 94,894 miliardy korun a výnosy 94,808 miliardy korun. Rok uzavřely se záporným hospodářským výsledkem 86 milionů korun a s pohledávkami z obchodního styku 8,822 miliardy korun. Celkem 75 nemocnic ve formě podnikatelských organizací mělo loni náklady 52,058 miliardy korun a výnosy 52,141 miliardy korun. Rok uzavřely s kladným hospodářským výsledkem 84 milionů korun a s pohledávkami 4,860 miliardy korun.

Příspěvkové a nevýdělečné organizace měly závazky z obchodního styku 12,346 miliardy korun, 7,7 procenta nad 60 dnů po splatnosti, dlouhodobý nehmotný majetek 3,024 miliardy a dlouhodobý hmotný majetek 144,783 miliardy korun. Podnikatelské organizace měly závazky z obchodního styku 4,720 miliardy korun, 5,5 procenta nad 60 dnů po splatnosti, dlouhodobý nehmotný majetek 909 milionů a dlouhodobý hmotný majetek 39,955 miliardy.

Vybrané ekonomické ukazatele nemocnic podle krajů r. 2016

Zdroj: ÚZIS

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Ke Comirnaty pro děti se vyjádří EMA

23. 11. 2021

Vakcína proti COVID‑19 uzpůsobená dětem mezi pěti a jedenácti lety by mohla být brzy k dispozici i v Evropě. Každým dnem se očekává vyjádření…