Přeskočit na obsah

Magnetická rezonance se sedmi litry helia

Zobrazovací metody jsou skutečnou páteří moderní diagnostiky a monitorace úspěšnosti léčby. Na výkonnosti a přesnosti/bezchybnosti zobrazení záleží i ekonomická zátěž celého zdravotního zařízení. Chybovost, prostoje, technické závady se prodraží nejen samotnému radiodiagnostickému pracovišti, ale celému zdravotnickému zařízení pro opakovaná vyšetření, prodloužení doby hospitalizace, o důsledcích pro zdravotní stav pacienta nemluvě. Kvalitní, bezpečné, bezporuchové a pro pacienty komfortní přístroje zobrazovací techniky jsou dobrou příležitostí k investicím. Na XLI. českém radiologickém kongresu, který se konal uprostřed října v Olomouci, představila společnost Philips novou magnetickou rezonanci, v jejíchž útrobách se skrývá jen sedm litrů chladicího média – helia. Přesně tolik plynu, kolik se vejde do basketbalového míče.

Ingenia Ambition je nový uzavřený (zapečetěný) magnet o síle 1,5 T a průměru 70 cm. Doposud byly magnety chlazeny zhruba 1 500 litry tekutého helia, ale díky pokroku v kryogenetice je umožněno tzv. mikrochlazení vyžadující jen sedm litrů tekutého helia. Jde o plně uzavřený systém, z něhož nemůže helium uniknout, po celou dobu životnosti není nutné helium doplňovat. Díky malému obsahu helia je nový přístroj lehčí (zhruba o 900 kg), čímž se snižují náklady na konstrukční úpravy a další náklady na jeho umístění. Není nutné zajišťovat ventilaci či komplikovaně instalovat kvenční trubku. Magnetická rezonance tak může být instalována kdekoli ve zdravotnickém zařízení.

Řešení EasySwitch umožňuje nepřetržitý provoz systému Ingenia Ambition. Je minimalizována nutnost nepředpokládaného přerušení provozu, například při předmětu v gantry nebo při výpadcích chlazení.Technická specifikace

FOV: 55 × 55 × 50 cm

BO homogenita: 1,8 ppm na 50 cm

Linearita gradientů: 1,4 % na 50 cm

Gradienty: 45/200 mT/m‑T/m/s

Plně digitální systém od cívky až po rekonstruktorTechnické vychytávky

VitalEye je zařízení pro bezdotykové měření fyziologických funkcí pacienta, tedy bez interakce pacienta či operatéra. Zajišťuje kontinuální monitoring dýchání a dýchacích pohybů pacienta.

VitalScreen aneb navigace pod vašimi prsty – ovládání je zprostředkováno dvanáctipalcovou interaktivní dotykovou obrazovkou, což umožňuje regulovat například délku vyšetření, polohu cívky, VCG, kontrast a řízení dýchání. Tato technická aplikace zjednodušuje práci laboranta. Obsahuje funkce SmartTouch, AutoStart, SmartExam a SmartLine. ComfortTone významně zlepšuje komfort pacienta redukcí hluku až o 80 procent.

ComfortPlus Matress. Na nově vyvinuté matraci v Ingenia Ambition může pohodlně bez pohybu ležet až 90 procent vyšetřovaných, kteří mají jinak problém klidně ležet kvůli svému onemocnění, jedná se například o onkologicky nemocné pacienty. To je velmi důležité pro prevenci artefaktů a opakování vyšetření.

In‑bore Connect je dalším zlepšením pohodlí nemocného: na obrazovce může sledovat průběh vyšetření, může si zvolit obraz a hudbu podle přání. Obrazovka zprostředkuje také schematické zobrazení dechových pokynů.

AutoVoice představuje hlasové řízení celého vyšetření v pacientově rodném jazyce.Zvýšením komfortu pacientů dojde k 70% redukci opakování skenů (studie v nemocnici Herlev v Dánsku).

Ingenia Ambition umožňuje skenování pacientů s MR podmíněnými implantáty: po zadání specifikace implantátu lze řídit postup krok po kroku podle specifikací od výrobce. Výsledkem je automatická adaptace a modifikace parametrů pro všechny sekvence u konkrétního vyšetřovaného.

Podle českých odborníků lze Ingenia Ambition využít pro pacienty, kteří vyžadují bezprostřední pre‑ a postoperační vyšetření, protože tuto magnetickou rezonanci není nutné umístit do suterénu (kvůli hmotnosti a stavebním propozicím), ale může být umístěna do bezprostřední blízkosti operačního sálu.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené