Přeskočit na obsah

Medici se hlásí do první linie dobrovolně

Od kdy se hlásí medici na dobrovolnickou činnost?

S kolegou Metodějem Renzou jsme byli hned po vyhlášení zrušení výuky na vysokých školách osloveni spolužáky, že by rádi pomohli se zvládáním nákazy COVID-19. Říkali jsme si, že bychom tomu měli dát systém, aby v tom nebyl zmatek. To jsme přednesli v úterý na zasedání Akademického senátu 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, jehož jsme členy. Tam vznikla myšlenka vytvořit pool studentů, kteří by měli zájem pomáhat, a koordinovat jejich práci pro Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Vytvořili jsme facebookovou skupinu Dobrovolníci z řad studentů LF. Ze začátku se tam přihlašovali studenti naší lékařské fakulty, ale během dne se tato iniciativa rozrostla po celé České republice. Kromě studentů se nám začaly ozývat také další nemocnice. Rozhodli jsme se navázat kontakt se zástupci studentů všech lékařských fakult v republice a vznikly organizační buňky této iniciativy na každé lékařské fakultě. Na různých fakultách je to různě rozvinuté, ale všichni směřujeme stejným směrem.

 

Zapojily se tedy všechny lékařské fakulty?

V této chvíli existuje na každé lékařské fakultě v České republice organizační buňka, která koordinuje dobrovolnické aktivity svých studentů. Posílá je do nemocnic, se kterými je v kontaktu.

 

Nakolik se liší přístup jednotlivých nemocnic a to, jak jsou schopné pomoc dobrovolníků přijímat?

Všechny nemocnice si umí říct o pomoc, kterou potřebují, ale každé to trvá jinou dobu. Některé jsou poměrně rychle schopné spočítat, jaký personál jim kde chybí. Mají zmapované, kde personál chybí chronicky. K tomu mají přehled, kdo je nyní v karanténě, kdo musí být doma s dětmi a podobně. Některé nemocnice nám svoje potřeby specifikují rychle, jiné pomaleji. Co mají společného je, že všechny mají nedostatek personálu.

 

Co konkrétně dělají medici dobrovolníci z vaší organizační buňky pro Fakultní nemocnici Královské Vinohrady?

Právě dnes (v pondělí 16. 3.) proběhlo školení první vlny dobrovolníků. Je jich 75. Jsou proškoleni v BOZP, v epidemiologii a podobně. Postupně projdou vstupní lékařskou prohlídkou, kterou zajišťuje oddělení pracovního lékařství nemocnice. Z nich 25 okamžitě podepíše dohodu o provedení práce na pozici sanitář, ošetřovatel. Tito studenti budou zařazeni na jednotlivá oddělení FNKV podle instrukcí personálního oddělení. Dalších patnáct lidí bude specificky proškoleno na pomoc na intenzivní péči, aby mohli být jako ošetřovatelé k ruce personálu u intenzivních lůžek. Zbylých 35 lidí je připraveno a proškoleno, a kdyby došlo ke krizové situaci, jsou připraveni rychle naskočit do práce.

 

Z jakých ročníků jsou studenti, kteří se hlásí jako dobrovolníci?

Oslovili jsme všechny studenty všech ročníků, jak na oboru všeobecného lékařství, tak všeobecné sestry, fyzioterapeuty a další. Rozdíl je v tom, kdo se může stát sanitářem a ošetřovatelem, a kdo ne. Student k tomu musí mít splněny čtyři semestry a složenou zkoušku z ošetřovatelství nebo podobného předmětu. Ukázalo se jako problém, že na naší fakultě máme běžně z ošetřovatelství pouze zápočet. Zapsaní dobrovolníci proto přes víkend prošli e-learningový kurz a splnili zkoušku z všeobecného sanitáře. Tím splnili právní požadavek.

 

Jak se mediků a vašich aktivit dotýká pracovní povinnost, kterou vláda zavedla pro studenty 5. a 6. ročníků všeobecného lékařství a posledních ročníků nelékařských programů?

Jednáme s ministerstvem zdravotnictví, jak s nimi můžeme svoje aktivity koordinovat. Nabízíme státu svoji strukturu a řešení. V naší buňce máme zhruba dalších 55 dobrovolníků z 5. a 6. ročníků, kteří se přihlásili, jsou k dispozici a nejsou ještě nikam umístění. Mírnou nejistotu v nás budí to, že podle zmiňovaného vládního opatření mají případně studenty využívat v sedmnácti vyjmenovaných nemocnicích. A mezi kterými některé nemocnice, se kterými dnes už dobrovolníci z řad mediků spolupracují, nejsou. Včetně FNKV. Byli jsme však ujištěni, že máme pokračovat v dosavadní práci.

 

Kromě personální výpomoci pořádáte od pondělí příměstský tábor pro děti zaměstnanců. Funguje bez zádrhelů?

Zatím se ho účastní méně dětí, než jsme očekávali, ale jinak probíhá úplně hladce. Pro tento týden většinou zaměstnanci nepočítali s takovou možností. Očekáváme, že dětí postupně přibude.

 

Jak velké skupiny dětí na tábor chodí?

Jsou to skupiny nanejvýš po patnácti dětech a během dne se tyto skupiny navzájem nepotkají. Ani při obědě, ani na hřišti. Děti navíc mají navštěvovat soustavně jednu stejnou skupinu. Součástí programu je edukace správných hygienických návyků.

 

Jak dál mohou medici pomáhat?

Na stránkách Trimed na www.trimed.cz/chcipomoci je pro mediky k dispozici dobrovolnický algoritmus.Máme naše dobrovolníky na infolinkách Státního zdravotního ústavu, hygienických stanic i zdravotnické záchranné služby. Spolupracujeme i s iniciativou COVID19CZ a její informační linkou 1212. Řešíme, jak by mohli pomáhat studenti studující v anglickém jazyce. Navrhneme jim, ale i ostatním, možnost darovat krev. V průběhu dvou týdnů by mělo z řad českých studentů darovat krev 45 studentů. Transfuzní jednotky mají v současnosti nižší počet dárců. Studenti také rozjeli inciativu „Rouška není hanba“ reagující na útoky na lidi nosící roušky na veřejnosti. Naši studenti také pomáhají v rámci informačních internetových stránek www.okoronaviru.cz.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené