Přeskočit na obsah

Měla by protidrogová kordinátorka opustit funkci?

Asociace nestátních organizací ostře vyzvala národní protidrogovou koordinátorku Jarmilu Vedralovou k odchodu z funkce. Ta nevidí důvod, proč by odcházela. „Příslovečnou poslední kapkou je odchod dlouholetého šéfa Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti a uznávaného odborníka na závislosti doc. Viktora Mravčíka. V kombinaci s dalšími fatálními přešlapy, neschopností a neochotou stávajícího vedení Odboru protidrogové politiky zajistit pro adiktologickou péči v České republice odpovídající financování či bránit neustálým pokusům o přesun agendy pod ministerstvo zdravotnictví tak dochází k plíživé destrukci adiktologické péče,“ píše se v tiskovém prohlášení Asociace nestátních organizací. Před tímto prohlášením Asociace nestátních organizací, České asociace adiktologů a Asociace poskytovatelů sociálních služeb uvítala legislativní návrhy na zakotvení adiktologických služeb a jejich financování, které vzešly z projektu Rozvoje adiktologických služeb. Podle tohoto návrhu by měly být adiktologické služby hrazeny prostřednictvím Agentury pro koordinaci a financování po vzoru Národní agentury pro sport. Vedralová je národní protidrogovou koordinátorkou od roku 2018. Pro ČTK uvedla, že za jejího působení se rozpočet na adiktologickou péči posílil, přijaly se koncepce a zvýšila se dostupnost služeb. „Nevidím důvod k mému odchodu z této pozice,“ dodala.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Stačí se podívat

11. 6. 2024

Hodnocení druhých lidí na základě pozorování jejich tváře a těla je ovlivněno pocitem důvěryhodnosti a dominance.