Přeskočit na obsah

Mentálně jsme jako praktičtí lékaři připraveni

  • Jak jsou praktičtí lékaři připraveni na vakcinaci proti COVID-19?

Mentálně jsme připraveni. O technické ani logistické připravenosti se bavit zatím nemůžeme, na to máme zatím málo informací. Zatím víme, že budeme proti COVID-19 očkovat. Dále že nebudeme očkovat těmi vakcínami, které se skladují v minus 70 stupních a jsou těžko použitelné v ambulantním sektoru. S tímto nastavením souhlasíme. Počítáme s tím, že poměrně velká část očkování bude na bedrech praktických lékařů, ale že to bude systém kombinovaný a očkovat se bude i v očkovacích centrech a mobilními týmy. Na konkrétní informace kdo, kdy, kde a jak teprve čekáme. Když se podívám za hranice do Bavorska, tam jsou podstatně dál a mají naprosto konkrétní údaje, nejen obrysy v mlze.

  • Jste zapojeni do příprav vakcinace?

Měli jsme možnost připomínkovat první nástřel vakcinační strategie, popsali jsme určitá logistická úskalí. Na ministerstvu, pokud vím, vzniká skupina pro přípravu konkrétního scénáře očkování a čekáme, jestli do ní budeme přizváni.

  • Ministerstvo zdravotnictví má nového koordinátora vakcinace. Co s ním budete chtít řešit?

Myslím, že provoz ordinací praktiků moc lidí nezná a je potřeba si otevřeně říct, co je a co není reálné. Je potřeba řešit logistiku a plynulé dodávky vakcín. Dále ne ke všem vakcínám máme jehly a stříkačky. Na logistiku bude náročné i to, že budeme souběžně očkovat svoje pacienty první dávkou a zároveň druhou dávku některé lidi, kteří první dávku dostanou jinde. To se dá vyřešit, ale je potřeba nastavit předávání informací, aby z toho nevznikla bramboračka. Podle mě to bude největší logistická akce od příchodu spřátelených armád.

  • Nakolik je tok dat o očkování vyřešen? Uvidí praktický lékař ve své kartotéce na první pohled, kteří jeho rizikoví pacienti už byli na očkování v nemocnici?

Kvituju s povděkem, že už bylo rozhodnuto, že vznikne elektronický systém pro zaznamenání údajů o očkování. Je to důležité i proto, že máme povinnost sledovat selhání očkování, tedy informaci o počtu lidí, kteří byli očkováni, a přesto onemocněli COVID-19.

Myšlenka je zavést něco, čemu bychom mohli říkat elektronický očkovací průkaz. Tomu tleskám, mělo to tu být už patnáct let. Aby mohly do takového průkazu vstupovat i nemocnice a hygieny, je logické, že bude součástí informačního systému ISIN. V jednom systému tak bude informace o očkování i o provedených testech na COVID-19, mohou do toho vstupovat všichni zúčastnění hráči. Navíc když vykážu výkon očkování pojišťovně, může se ta informace zároveň poslat do ISIN. Byl by to nástroj, který splňuje ideál elektronizace a zjednoduší nám práci. Dnes totiž aplikaci vakcíny proti chřipce zvlášť eviduji ve své zdravotnické dokumentaci, vykazuji zdravotní pojišťovně, hlásím hygieně a případně bych ji u COVID-19 zapisoval do očkovacího průkazu. Očekávám, že od ledna by tento elektronický nástroj měl fungovat.

  • Jak se tedy dozvíte, že váš pacient byl očkován?

Ve chvíli, kdy si budu rizikové pacienty zvát na očkování proti COVID-19, podívám se do tohoto systému a v tu chvíli bych měl vidět informaci, že byl tento člověk očkován jinde, kdy a jakou vakcínou. Tedy za předpokladu, že na očkovacím místě dodrží svou povinnost a data do systému zadají. Počítáme také s tím, že nás pacienti sami budou informovat o tom, že už očkování absolvovali, až je budeme zvát.

  • Jak budete zvát rizikové pacienty na očkování?

To zatím nevíme. Ve strategii jsou uvedeny obecně rizikové skupiny, ale není zřejmé, v jakém pořadí budou mít přístup k vakcínám. S tím výběrem skupin k očkování souvisí i to, jaké vakcíny dorazí jako první. Pokud přijdou jako první ty vakcíny, které se budou muset aplikovat jen ve velkých očkovacích centrech, nemůžete očekávat od venkovské dámy po osmdesátce, že se pro ni vypraví do krajského města. To nebude fungovat. Pokud budeme mít 400 000 vakcín pro aplikaci v centrech, dovedu si představit jako logické mezi prvními skupinami očkovat lidi v transplantačním programu, vážně nemocné, zkrátka pacienty, kteří jsou zvyklí dojíždět do velké nemocnice. Dále pak lidi v domovech pro seniory a Alzheimer centrech. Zatím ale nevíme.

  • Je reálné, že by praktici upozorňovali své indikované rizikové pacienty na možnost očkování, i když je sami nebudou očkovat?

To by bylo špatně, znamenalo by to nesystematickou práci pro velké množství lidí s minimálním efektem. To se musí řídit centrálně. Musí proběhnout intenzivní kampaň v médiích, kde se řekne, kdy vakcinace začíná a od kdy chodí které skupiny lidí. Podle mě je role praktika zejména v tom, aby očkoval své pacienty v rizikovém věku.

  • Jaký očekáváte zájem u svých pacientů?

Obávám se, že v rizikových skupinách nebude tak velký zájem, ale naopak bude enormní zájem ve skupině mladých zdravých lidí, kteří chtějí cestovat a pracovat a pro které bude očkování znamenat pohodlí při přechodu hranic a podobně. Budeme pak v lednicích držet vakcíny pro lidi, kteří o ně nebudou příliš stát, zatímco nám na dveře budou klepat lidi, kteří by vakcíny chtěli, ale ještě nebudou na řadě? Co když mi zbude vakcína před exspirací, mám ji raději zlikvidovat, než abych ji aplikoval někomu mimo pořadí?

  • Kolik pacientů za den může praktický lékař očkovat proti COVID-19?

V tuto chvíli víme o jediné vakcíně, která by byla balena po jedné dávce, a nevím, kdy by mohla přijít na trh. Ostatní jsou v baleních po více dávkách, buď po pěti, nebo deseti. U těchto vakcín je potřeba pozvat pět nebo deset pacientů najednou, aby se nemusel zbytek dávek zlikvidovat. Deset lidí denně naočkovat není zásadní problém, který by zastavil chod ordinace, pokud si na to vyhradím konkrétní čas a pozvu si je najednou a pokud všichni přijdou. Ve skutečnosti ale samotné zvaní a plánování zabere spoustu času, včetně zajištění náhradníků. To jsou detaily, kvůli kterým potřebuji vědět s určitým předstihem, že mi v ten a ten den přijde ta a ta vakcína a v jakém množství. Některé věci se dozvídáme bezprostředně předtím, než nastanou. Proto upozorňuji, že toto nejde zorganizovat ze dne na den.

  • Podle koordinátora vakcinace doktora Blahuty by se mělo stihnout očkovat všechny zájemce o vakcínu do konce roku. Co myslíte?

Zvládnutelné to je, když bude dost materiálu. Pokud by na praktických lékařích bylo naočkovat zhruba 3,5 milionu lidí a většina by byla dvoudávkovým očkovacím schématem, průměrná praxe by svůj díl práce zvládla za osm měsíců. To byl ale jen můj interní pracovní odhad. Zatím nevíme, co přesně se od praktických lékařů očekává, jaké konkrétní množství lidí naočkovat a v jakém období.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené