Přeskočit na obsah

Metformin může mít u žen při COVID‑19 preventivní vliv na redukci mortality

Mezi léky, u nichž se diskutuje o možné modifikaci průběhu onemocnění COVID‑19, patří i metformin. Na jeho potenciál se zaměřila práce publikovaná recentně v časopise Lancet Healthy Longevity. Šlo o retrospektivní kohortovou analýzu dat od 6 250 pacientů z americké pojišťovenské databáze UnitedHealth Group. Soubor tvořili obézní jedinci a diabetici 2. typu, kteří byli hospitalizováni s COVID‑19 a měli pozitivní PCR test. Do nemocnice byli přijati v prvním pololetí roku 2020. Primárním cílovým ukazatelem bylo úmrtí na COVID‑19 v nemocnici. Nezávislou proměnnou bylo užívání metforminu alespoň po dobu 90 dní v období jednoho roku před hospitalizací. Takto metformin užívalo 2 333 probandů.

Při analýze bylo mimo jiné použito tzv. propensity skóre, kdy každému jedinci s metforminen v lékové anamnéze byl přiřazen protějšek s podobnými klinickými charakteristikami, který metformin neužíval.

Při tomto hodnocení byl metformin asociován se signifikantně nižší mortalitou u žen – poměr rizik (HR) 0,760, p = 0,021. Podobného výsledku bylo dosaženo i při využití jiných analytických postupů. Podle autorů studie je pro lepší pochopení kauzality nutné provést prospektivní klinické hodnocení. Pokud by se závěr studie prokázal, metformin by měl být u nemocných s COVID‑19 šířeji využíván, neboť jde o lék s dobrým bezpečnostním profilem a finančně nenáročný. To, že se preventivní efekt tohoto základního antidiabetika neprojevil u mužů, může být dáno i tím, že samotné mužské pohlaví je z hlediska závažnosti průběhu COVID‑19 významný negativní prognostický faktor. Autoři připomínají i jiné studie, kde se profit z podávání metforminu lišil podle pohlaví. Například mortalitu u kolorektálního karcinomu lék snižoval opět jen u žen.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Náčelníci

22. 9. 2023

Jednoduchá definice říká, že náčelníci, obecněji vůdci, jsou lidé, jejichž vliv na rozhodnutí skupiny je podstatně větší, než je vliv lidí, kteří…

Spojme síly v ochraně srdce

20. 9. 2023

Letošního kongresu Evropské kardiologické společnosti (ESC), který se konal od 25. do 28. 8. v Amsterdamu, se zúčastnilo více než 30 000 zdravotníků…