Přeskočit na obsah

Ministerstvo navrhuje dočasnou výjimku pro lékaře cizince

O výjimce pro takového lékaře by rozhodoval poskytovatel, který ho chce zaměstnat.

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha vznikl návrh nechat pracovat zahraniční lékaře a nelékaře bez aprobační zkoušky na podnět z nemocnic. „Vychází to z podnětu Nemocnice Na Bulovce a dalších. Je to velmi výjimečný režim po dobu nouzového stavu a tři měsíce po jeho skončení, aby si poté mohli čeští lékaři trochu odpočinout. Vždy je tam přímé vedení lékaře, který má specializovanou způsobilost,“ uvedl Vojtěch. Doufá, že to bude využito jen výjimečně. „Doufáme, že to nebudeme zásadně potřebovat, protože nemocniční kapacity, jak je máme dnes nastavené, jsou velmi dostatečné. Pro případ, že by došlo k výkyvu, chceme to umožnit,“ uvedl Vojtěch na tiskové konferenci vlády.

Bližší podmínky popisuje důvodový zpráva k návrhu, včetně toho, že práci lékaře bez aprobační zkoušky bude muset nemocnice nahlásit. „Aby byla zajištěna potřebná kvalita péče, je stanovena povinnost, aby nad touto osobou bylo v případě zaměstnání na pozici lékaře vykonáváno přímé odborné vedení lékařem se specializovanou způsobilostí v oboru vyžadovaném pro poskytování péče v daném oboru. V případě zaměstnání na pozici nelékařského zdravotnického pracovníka je stanovena povinnost přímého vedení příslušného nelékařského zdravotnického pracovníka. Nejde tedy o samostatný výkon zdravotnického povolání. Poskytovatel zdravotních má dále stanovenu povinnost zaměstnání takové osoby oznámit Ministerstvu zdravotnictví, České lékařské komoře a správnímu orgánu místně příslušnému k udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb. V případě pochybností tedy budou moci tyto subjekty provést u poskytovatele zdravotních služeb, zda jsou zdravotní služby poskytovány v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách,“ píše se v důvodové zprávě k zákonu.

Důvodem dočasného snížení požadavků na zahraniční lékaře je podle ministerstva snaha zajistit v napjaté době dostatečný počet personálu. „Česká republika se dlouhodobě potýká s nedostatkem zdravotnických pracovníků. Tento nedostatek se ještě více ukazuje v době aktuální pandemie onemocnění COVID-19, kdy své povolání nemůže z důvodu umístění do karantény vykonávat část zdravotnických pracovníků a kdy jsou poskytovatelé zdravotních služeb zahlceni enormním počtem akutních pacientů,“ uvádí ministerstvo v důvodové zprávě.

Podmínkou práce zahraničního lékaře zůstává oficiálně uznaný diplom z lékařské fakulty. Ministerstvo zopakovalo, že považuje aprobační zkoušky za nespravedlivé a příliš přísné. „Nejčastějším důvodem pro neuznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání potom je vysoká náročnost aprobačních zkoušek, které například u lékařů skládají všichni uchazeči z předem stanovených lékařských oborů, které však nemusejí odpovídat původní odbornosti uchazeče (např. neurolog skládá aprobační zkoušku z vnitřního lékařství, chirurgie, pediatrie a gynekologie a porodnictví),“ argumentuje ministerstvo.

Návrh zákona představuje časově omezené legislativní opatření přijaté pouze na dobu trvání nouzového stavu, vyhlášeného z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na území České republiky, a dobu nejvýše 6 kalendářních měsíců bezprostředně následujících po skončení tohoto nouzového stavu.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Aireen se naučila poznat VPMD 

17. 7. 2024

Český startup Aireen si připsal významný úspěch. Z digitálních snímků sítnice umí poznat druhou diagnózu, věkem podmíněnou makulární degeneraci. Má…