Přeskočit na obsah

Ministr Vojtěch obnovil práci Rady poskytovatelů

Tématem prvního jednání bylo dohodovací řízení o úhradách péče na rok 2019.

Vojtěch při svém nástupu do úřadu vyhlásil, že ministerstvo bude maximálně otevřené a komunikativní vůči všem segmentům, vůči všem poskytovatelům zdravotních služeb v ČR a nebude preferovat pouze určitý segment na úkor ostatních.

„Platforma, která byla dnes ustavena, je důkazem těchto mých slov. V Radě poskytovatelů jsou zastoupeny všechny segmenty českého zdravotnictví, praktičtí lékaři, ambulantní segment, nemocnice, následná péče, laboratoře, hospicová péče, domácí péče, skutečně všechny relevantní subjekty, které mají co říci, a já chci věci, které budeme navrhovat v rámci systémových řešení, projednat se všemi poskytovateli,“ řekl novinářům ministr.

Tématem prvního jednání bylo dohodovací řízení o úhradách, které začíná 30. ledna. „Seznámil jsem poskytovatele se svou filozofií a reakce byly veskrze pozitivní. Cítím, že vize má podporu napříč segmenty, že zástupci jsou rádi, že se s nimi diskutuje, což tady nebylo zvykem,“ uvedl ministr. Vnímá, že každý segment má své problémy, které akcentuje, na druhou stranu je podle něj důležité, aby si to navzájem segmenty vyříkaly.

„I pro ministerstvo zdravotnictví je důležité sbírat podněty od všech segmentů tak, abychom v rámci zdravotní politiky a směřování českého zdravotnictví měli podněty z praxe a byli schopni je řešit v rámci další legislativy,“ shrnul ministr.

Předseda Rady poskytovatelů, předseda Sdružení ambulantních gynekologů MUDr. Vladimír Dvořák ocenil obnovení rady. Věří, že činnost Rady povede ke kultivaci prostředí pro jednání segmentů mezi sebou i zástupců segmentů s ministerstvem zdravotnictví.

„Osobně považuji za mnohem funkčnější, slušnější a korupci nenahrávající, když se budeme domlouvat všichni dohromady na půdě ministerstva, než abychom se individuálně na ministerstvo objednávali a lobovali každý za svůj segment,“ uvedl s tím, že výsledkem tohoto přístupu by měla být mnohem lepší spolupráce mezi jednotlivými sférami zdravotní péče a funkčnější systém zdravotnictví. „Věřím, že dojde k více dohodám a že už se nebudou někteří poskytovatelé spoléhat na to, že se nedomluví se zdravotními pojišťovnami a ministerstvo jim přidá více než těm, kteří se dohodli,“ shrnul MUDr. Dvořák.

MT se zeptala ministra: Jaký je konkrétní počet členů a jaká bude frekvence jednání Rady?

„Zatím má Rada cca 19-20 členů, možná budou ještě nějací další doplněni. Pokud jde o frekvenci jednání, ze statutu vyplývá, že by se měla scházet minimálně každé tři měsíce, ale může se scházet podle potřeby i častěji. Rada poskytovatelů by měla být standardním připomínkovým místem v rámci legislativy ministerstva zdravotnictví, takže věřím, že budeme v kontaktu i mimo rámec jednání na ministerstvu,“ řekl.

Jaký je další program jednání Rady poskytovatelů?

Program se stanovil pro toto první jednání a pak uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Základní bod dnes byl začátek dohodovacího řízení, takže jsme si vyjasnili pozice ve smyslu toho, že já skutečně nechci v rámci úhrad zdravotní péče nikoho diskriminovat ani nikoho zásadně protežovat. Myslím si, že by se měla opustit praxe, že tu byl určitý segment preferován na úkor ostatních. Myslím si, že poskytovatelé péče v tom se mnou souhlasili. Další témata jsou lékařská pohotovostní služba, což je věc, která trápí často kraje, a další zajištění této služby ze strany praktických lékařů. Je to skutečně o komunikaci a myslím si, že Rada poskytovatelů je dobrou platformou pro komunikaci mezi sférou primární a nemocniční, takže budeme se snažit najít řešení, aby lékařská pohotovostní služba v rámci třeba nemocnic a urgentních příjmů fungovala. Další téma je oblast vzdělávání, aprobačních zkoušek – k postgraduálnímu vzdělávání chceme reakci jednotlivých poskytovatelů.

MT se zeptala rovněž MUDr. Dvořáka: Opravdu všechny segmenty souhlasily s tím, že si už nic nemohou vylobovat? Byl souhlas tak jednotný, jak to ze slov ministra vypadá?

Bylo to první jednání, tam se každý chová konstruktivně a vstřícně a každý říká, že zájem je podobný, tj. funkční zdravotnictví a férově se dohodnout s plátci. Až přijde jednání jednotlivých segmentů s plátci, tak tam určitě problémy vzniknou, a možná se budou ventilovat i na Radě poskytovatelů. Zatím ale se na jednání Rady nikdo nechoval ani konfliktně, ani tak, že by nadřazoval svůj segment nad jiné.

 

Segmenty zdravotní péče zastoupené v Radě poskytovatelů Ministerstva zdravotnictví:

 • Primární péče
 • Akutní nemocniční péče
 • Ambulantní specialisté
 • Zubní specialisté
 • Následná péče
 • Lázeňská péče
 • Domácí péče
 • Hospicová paliativní péče
 • Lékárny
 • Zdravotnická záchranná služba
 • Komplement (zobrazovací a laboratorní metody)

Tisková zpráva MZ ČR [pdf]

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Kočka se čtyřmi ocasy

30. 5. 2023

Knutě, kterou byli celá staletí trestáni námořníci, se říkalo tříocasá kočka, přestože měla až devět pramenů. Někdy si ji provinilci museli uplést…