Přeskočit na obsah

Ministr Vojtěch rezignoval kvůli epidemii koronaviru

Na pozici ministra zdravotnictví byl jmenován prof. Roman Prymula. Jeho hlavním úkolem je zajištění dostatečných kapacit při epidemii COVID‑19. Úřad opustil zatím jeden náměstek.


Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch oznámil 21. září svou rezignaci. Zdůvodnil ji tím, že chce vytvořit prostor pro „nové řešení epidemie koronaviru“, která nás bude dál provázet.

„Přišel jsem na ministerstvo zdravotnictví s úkolem, abych prosadil systémové změny, nicméně epidemie koronaviru mi je již neumožňuje dokončit. Pro zdravotnictví jsem pracoval na maximum. Snažil jsem se udělat vše, aby se české zdravotnictví posunulo dopředu, a práci ministra jsem vykonával srdcem a ze všech sil,“ uvedl Vojtěch.

Dále řekl, že se nemá zač stydět a že se mu podařila řada změn, některé jsou dokončené, jiné nastartované. Mezi svými úspěchy jmenoval práce na reformě psychiatrické péče, reformě primární péče, navýšení kapacit lékařských fakult, reformu úhrad zdravotnických prostředků, budování sítě urgentních příjmů v nemocnicích a také dva zákony, které jsou ve schvalovacím procesu – jednak zákon o elektronizaci zdravotnictví, jednak velkou novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění, která má mimo jiné ošetřit úhrady léků na vzácná onemocnění. Zmínil také, že se pod jeho vedením vrátil význam dohodovacího řízení o úhradách za zdravotní služby. Za velký zlom označil, že nová úhradová vyhláška, která je napsaná a poslaná do připomínkového řízení, zavádí do velké míry do úhrad akutní péče v nemocnicích nové CZ‑DRG.

Mezi kontroverzními kroky Vojtěcha v čele úřadu byla některá odvolání ředitelů fakultních nemocnic a dalších institucí. Během jeho prvního roku ve funkci odešlo nebo bylo odvoláno sedm ředitelů přímo řízených organizací.

Novým ministrem zdravotnictví byl jmenován dosavadní vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví vakcinolog prof. Roman Prymula. Ten vzápětí abdikoval na funkci předsedy České vakcinologické společnosti ČLS JEP. Hlavním úkolem prof. Prymuly je řešení nepříznivého vývoje šíření nového koronaviru, zejména pak otázky kapacit lůžkové péče. „V Praze je kapacita, která je připravena pro péči o (COVID+) případy, jež vyžadují ventilaci, z větší části využita. Ukazuje se, že je potřeba zapojit kapacity, které nejsou věnovány čistě covidovým pacientům,“ uvedl ve středu 23. září ministr Prymula. „Chceme zrušit bariéru mezi covidovými a necovidovými lůžky,“ upřesnil. Převážet pacienty s COVID‑19 do vyhrazených nemocnic podle něj nedává smysl a zvyšuje rizika.

Profesor Prymula byl od roku 2017 (kdy byl ministrem Miloslav Ludvík) do letošního května náměstkem ministra, chyběla mu ale pro toto místo potřebná prověrka. V letech 2009 až 2016 řídil Fakultní nemocnici Hradec Králové. Z této pozice prosazoval zřízení kliniky čínské medicíny ve spolupráci s čínskou firmou CEFC, projekt byl zastaven v roce 2019. V čele hradecké fakultní nemocnice skončil z rozhodnutí tehdejšího ministra Svatopluka Němečka, který jej podezříval ze střetu zájmů v souvislosti s firmou, kterou vedla jeho dcera a ve které Prymula působil jako prokura. V roce 2014 chtěl kandidovat za Stranu práv občanů – Zemanovce do Senátu, kandidaturu ale nakonec stáhl.

Prymula: Chci pokračovat v linii, kterou nastavil Vojtěch.

Politický náměstek ministra zdravotnictví Mgr. Filip Vrubel bezprostředně předal novému ministrovi rezignaci na svou funkci. Práci předá kolegům. „Jsem přesvědčen, že každý ministr má mít možnost přivést si své náměstky,“ uvedl Vrubel na sociální síti LinkedIn. Vrubel měl mimo jiné na starosti přípravu novely zákona o veřejném zdravotním pojištění v části, která mění pravidla pro vstup vysoce inovativních léčiv a léků na vzácná onemocnění do systému. Novela je v Poslanecké sněmovně a míří k projednání ve zdravotním výboru.

Ministr Prymula uvedl, že velké personální změny nechystá. „Logicky si postavím vlastní nejužší tým, ale nechystám se dělat personální zemětřesení na ministerstvu,“ uvedl prof. Prymula při převzetí úřadu. „Existuje celá řada projektů, které musejí pokračovat. Nechystám se dělat revoluci. Chci pokračovat v linii, kterou nastartoval ministr Vojtěch. Na některých projektech jsem se jako náměstek podílel, jako je reforma psychiatrie nebo reforma primární péče. Další priority jsou v legislativní oblasti. Novela zákona o zdravotních službách, novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, zákon o elektronizaci zdravotnictví, to jsou priority, které mám naprosto identické,“ dodal nový ministr.


Vojtěch neprotežoval nemocnice

Adam Vojtěch zůstává poslancem za hnutí ANO. Po dvou letech a devíti měsících v ministerské funkci se stal jedním z nejdéle sloužících ministrů zdravotnictví po rekordmanovi doc. Leoši Hegerovi (dva roky a jedenáct měsíců ve funkci) a po druhém Svatoplukovi Němečkovi (dva roky a deset měsíců ve funkci).

Podle předsedy Sdružení ambulantních specialistů Zorjana Jojka fungoval Adam Vojtěch jako ministr dobře. „Po dlouhé době to byl ministr, který se ke všem segmentům choval stejně,“ řekl Jojko. Zmínil sice výjimky, kdy byly před časem dotovány platy sester pouze v nemocnicích nebo kdy byly rozděleny odměny ze státních dotací jen pro zdravotníky v nemocnicích, celkově ale podle Jojka z řady předchozích ministrů vyčníval v pozitivním smyslu. Ambulantní specialisté teď budou sledovat, jak přistoupí Vojtěchův nástupce k úhradové vyhlášce na příští rok, novele sazebníku výkonů, reformě primární péče a dalším tématům. Některé jednotlivé body v úhradové vyhlášce by podle Jojka měly ještě doznat změn, celkově je ale s její podobou spokojen a doufá, že nové vedení ministerstva zdravotnictví nezmění příliš směr, kterým zdravotní politika aktuálně směřuje. „Obávám se, aby se nedostal ke kormidlu někdo, kdo ho opět otočí v naprostou preferenci nemocnic. Úhradová vyhláška počítá se změnou seznamu výkonů. Pokud tato změna nenastane, znamenalo by to propad v příjmech prakticky všech poskytovatelů. S nárůsty počtu nakažených novým koronavirem se obáváme, že se změní chování pacientů a bude potřeba znovu vyjednávat o nějakých opatřeních, jako byla kompenzační úhradová vyhláška v pololetí,“ jmenoval Jojko některé klíčové problémy k řešení v příštím období.

K rezignaci Vojtěcha opakovaně vyzývaly zdravotnické i lékařské odbory a prezident České lékařské komory Milan Kubek. Ten jej označil za neschopného. Podle Kubka měl Vojtěch odejít už na jaře kvůli problémům se zásobováním ochrannými prostředky.

Podle předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníkové se dala změna na postu ministra zdravotnictví očekávat. „Je to logické vyústění toho, že ministr Vojtěch dlouhodobě nezvládal některé problémy. Měli jsme velmi rozdílné názory na řešení personální krize nebo také aktuálně na připravovanou úhradovou vyhlášku pro rok 2021,“ uvedla Žitníková. Připravovaná vyhláška, která v nemocnicích mohutně zavádí úhrady podle CZ‑DRG, bude první téma, o kterém odbory budou chtít jednat s Vojtěchovým nástupcem. „Výměna na postu ministra je na jednu stranu příležitost ke změnám, na druhou stranu to ale také může být problém. Úhradová vyhláška musí být vydaná do konce října a času na změnu není moc. Předpokládáme, že po panu Vojtěchovi převezme resort někdo, kdo bude alespoň základním způsobem orientovaný v problematice úhrad za zdravotní služby,“ řekla Žitníková. Aktuální návrh úhradové vyhlášky nepočítá s vůbec žádným nárůstem platových tabulek. Tvůrci vyhlášky předpokládají, že čisté příjmy zaměstnanců vzrostou v návaznosti na plánované zrušení superhrubé mzdy. Některé nemocnice si zavedením CZ‑DRG do úhrad významně polepší, a ty by také mohly zvyšovat svým zaměstnancům odměny. Jiné ale mají podle autorů vyhlášky zůstat na nárůstu úhrad jen o dvě procenta. Ty by na navyšování platů neměly. Podle Žitníkové by návrh vyhlášky způsobil některým nemocnicím pokles příjmů.


Osobnosti ocenily Vojtěchovu snahu naslouchat

Parlamentní opozice tvrdí, že odpovědnost za řešení koronavirové krize má i premiér Andrej Babiš. „Ten často do práce ministra zasahoval a takový stav není nikdy dlouhodobě udržitelný,“ řekl ČTK Marian Jurečka, předseda KDU‑ČSL. „Situace je vážná, ministr zdravotnictví ji nezvládal a Andrej Babiš před volbami něco udělat musel. Hlavním viníkem ale zůstává premiér, který 23. března řekl, že na sebe bere plnou politickou odpovědnost. Tu nevyvodil,“ uvedla na twitteru předsedkyně TOP09 Markéta Pekarová Adamová. Podle místopředsedy STAN Petra Gazdíka potřeboval premiér najít viníka a „oběť vlastní neschopnosti koncepčně řešit krizové situace“. Podle předsedy ODS prof. Petra Fialy měl ale Vojtěch rezignovat už před osmi měsíci. „V otázce pandemie se zkompromitoval už v lednu, kdy se vysmíval upozorněním,“ míní Fiala.

Zevnitř zdravotnictví vyprovázejí Vojtěcha z ministerského křesla slova o dobré spolupráci a ocenění ochoty naslouchat jiným názorům. Poslanec a místopředseda TOP09 prof. Vlastimil Válek ocenil, že Vojtěch v jednotlivých diskutovaných otázkách vnímal odborníky. „V době bez COVID a po odborné stránce se mi s ním pracovalo dobře. Byl ochoten diskutovat a hledat řešení mezi odborníky. Nebyl tím správným krizovým manažerem pro COVID. Chyběla rázná rozhodnutí a zároveň často nedokázal svá stanoviska prosadit tváří v tvář premiérovi,“ myslí si prof. Válek.

Prezident České lékárnické komory Aleš Krebs si posteskl, že se kvůli řešení epidemické situace nedařilo některé věci dotáhnout. „Panu ministru Vojtěchovi bych chtěl především poděkovat za korektní a konstruktivní spolupráci na řešení aktuálních problémů českého lékárenství. Věřím, že se nám s jeho nástupcem v úřadu podaří dotáhnout k úspěšnému cíli věci, které jsme bohužel i v důsledku letošní situace nestihli dokončit,“ uvedl prezident Krebs.

Předseda Psychiatrické společnosti ČLS JEP prof. Pavel Mohr k rezignaci uvedl: „Výbor Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně s politováním vzal na vědomí rezignaci ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Ministr Vojtěch se ve své funkci zasadil o významné změny v oblasti péče o duševní zdraví a má velké osobní zásluhy o implementaci reformy psychiatrické péče v ČR. Výbor oceňuje jeho setrvalou podporu psychiatrie coby svébytného medicínského oboru a rovněž chce tímto vyjádřit poděkování jménem pacientů s duševním onemocněním, jejichž osudy mu vždy ležely na srdci.“

Česká tisková kancelář oslovila s žádostí o reakci na Vojtěchův odchod ředitele nemocnic. „Považuji ho za velmi férového. Udělal hodně práce a snažil se dělat systémové změny v českém zdravotnictví. Z mého pohledu systémové změny, které zaváděl, šly správným směrem. Považuji za škodu, že takto uprostřed rozdělané práce odchází,“ řekl ředitel Fakultní nemocnice Olomouc prof. Roman Havlík.

„Ministr Adam Vojtěch byl mimořádně pracovitý a naše spolupráce byla po celou dobu bezproblémová. Některé projekty v oblasti zdravotnictví se za dobu jeho působení výrazně posunuly, například elektronizace zdravotnictví. Podařilo se také navýšit počet studentů lékařských fakult,“ řekl ČTK ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové prof. Vladimír Palička.

„Snažil se řešit problémy zdravotnictví. Byl slušný k pacientům i zdravotníkům a doufám, že v tomto duchu bude naše kooperace s ministerstvem pokračovat,“ řekl ředitel Fakultní nemocnice Brno prof. Jaroslav Štěrba.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Aireen se naučila poznat VPMD 

17. 7. 2024

Český startup Aireen si připsal významný úspěch. Z digitálních snímků sítnice umí poznat druhou diagnózu, věkem podmíněnou makulární degeneraci. Má…