Přeskočit na obsah

Minutová sazba v praxi privátního lékaře

Bez názvu
Ing. Tomáš Košumberský Autor je ekonom, dlouhodobě působí v oblasti privátního lékařství a stomatologie, je lektorem MBA programu pro privátní lékaře (www.omba.cz).

V dnešní turbulentní době, kdy náklady na provoz privátní lékařské praxe každoročně rostly nebývalým tempem, je znalost minutové sazby klíčová pro udržení zdravé a prosperující profese. Ačkoli se koncept „minutové sazby“ zdá být relevantní pouze pro praxe zaměřené na samoplátce, je zcela reálně veledůležitý pro každé zdravotnické zařízení.

Co je to minutová sazba?

Jedná se o poměrně „jednoduchý“ kalkul, který vyčísluje hodnotu práce lékařského týmu; respektive kvantifikuje cenu, která by měla být hrazena (ať již pacientem, či systémem zdravotního pojištění). Navzdory oné jednoduchosti však její hodnota zůstává pro většinu praxí spíše matematickou „neznámou“.

Pojem „minutová sazba“ (MS) může na první pohled vypadat jako něco, co se týká spíše právníků či daňových poradců než lékařů. Nicméně, ve světě, kde jsou náklady na zdravotní péči stále pod drobnohledem a kde efektivita má hrát klíčovou roli, se MS stává nezbytným nástrojem i pro privátní lékařské praxe. Ačkoli je dnes většina lékařských praxí placena převážně ze systému veřejného zdravotního pojištění (vyjma stomatologů a několika dalších specializací), porozumění a využívání konceptu MS hraje nezbytnou roli v řízení a optimalizaci financí jakékoli praxe.

Ilustrační obrázek, zdroj OMBATéž je nutné zdůraznit, že MS je velmi dynamické „číslo“; závisí na mnoha faktorech a dnes se může pohybovat (v rámci průřezu Českem) většinově v relacích 40 Kč/min až 70 Kč/min. V nejchudších regionech ČR může tato sazba klesat ke 33 Kč/min, v těch nejbohatších naopak snadno vystoupá k 80 Kč/min. U specializací s náročným (drahým) technologickým vybavením (či kde je „sestra“ skutečnou nezbytnou asistentkou při výkonu) bývá MS ještě minimálně o 20 Kč/min vyšší a celkem běžně může přesahovat hranici 100 Kč/min.

MS umožňuje lékařům lépe porozumět, jak dobře (či špatně) jsou úhrady péče ohodnoceny vzhledem k času, který je na ně vynakládán. To je důležité obzvláště dnes, kdy je mnoho zdravotních služeb hrazeno paušálně či podle pevně stanovených tarifů (často stagnujících v čase). Jedinou smysluplnou „strategií“ tak zůstává zvyšování efektivity a optimalizace času stráveného s pacientem (byť takto nelze postupovat do nekonečna).

Mzdy, nájmy, ceny energií a další provozní náklady se každoročně zvyšují, a s tím logicky roste i MS. Pokud není MS pravidelně zjišťována a praxe následně „adaptována“ na onu dynamiku okolní makroekonomiky, čeká postižené praxe stagnace a následně ekonomický úpadek (čím více plíživý, tím více nebezpečný).

V konečném důsledku, bez ohledu na to, jak jsou lékařské praxe financovány, vyjadřuje minutová sazba jeden ze stěžejních parametrů ekonomiky privátní lékařské praxe. Umožňuje lékařům lépe „navigovat“ složitými vodami systému úhrad zdravotní péče (či přímých plateb pacientů), a výrazně lépe se tak adaptovat na neustále se měnící (rostoucí) svět (a náklady) kolem nás. Znalost MS vede nejen k lepšímu finančnímu zdraví praxe, ale následně též k lepší péči o zdraví pacientů.

Minutová sazba je v mnoha ohledech klíčová!

Víte, kolik činí ta vaše?

Ing. Tomáš Košumberský
Autor je ekonom, dlouhodobě působív oblasti privátního lékařství a stomatologie,je lektorem MBA programu pro privátnílékaře (www.omba.cz).

Sdílejte článek

Doporučené