Přeskočit na obsah

Mladí lékaři usilují o zlepšení prevence karcinomu plic

Karcinomem plic onemocní jen v České republice každoročně okolo 6 500 lidí. Jedná se o čtvrtý nejčastější typ zhoubného nádoru u mužů i u žen. Na začátku roku proto odstartovala pilotní verze screeningu karcinomu plic, jejímž cílem je toto onemocnění u rizikových pacientů objevit co nejdříve. Na tento screening i na kouření se v rámci svých aktivit zaměřil tým mladých lékařů Loono, kteří lidem nabízejí srozumitelné a odborně podložené informace.

Pacient, který přijde k lékaři s karcinomem plic v prvním stadiu, má 60procentní šanci, že přežije. U čtvrtého stadia, kdy už nádor metastazuje do ostatních orgánů, je šance na přežití téměř nulová. Proto je naprosto klíčové odhalit toto onemocnění co nejdříve. K tomu má pomoci právě screening karcinomu plic, který se od ledna 2022 zaměřuje na rizikové pacienty ve věku od 55 do 75 let, kteří denně vykouří 20 či více cigaret. Ty ve své evidenci vyhledá praktický lékař, následně si pacienta převezme pneumolog.

Rizikovým faktorům karcinomu plic, mezi které patří zejména kouření, by se však měli vyhýbat i mladší lidé. „Nejčastější výskyt karcinomu plic je mezi 55. a 80. rokem života. Setkat se s ním mohou ale i velmi mladí lidé. Je proto důležité vyhýbat se kouření, které je nejen rizikovým faktorem tohoto druhu nádoru, ale přispívá k rozvoji i mnoha dalších nebezpečných onemocnění,“ říká zakladatelka Loono Kateřina Vacková.

Kouření způsobuje 20 procent všech druhů zhoubných nádorů, zvyšuje riziko infarktu myokardu a cévní mozkové příhody, urychluje stárnutí kůže a vznik vrásek, ovlivňuje plodnost u žen, zvyšuje riziko mimoděložního těhotenství a u mužů snižuje schopnost erekce. Dochází rovněž ke snižování funkce imunitního systému, odbourávání kostní hmoty a ke zhoršení psychických nemocí, jako je například deprese. Přesto v Česku stále kouří 23 procent lidí starších 15 let a osm z deseti nádorů plic způsobují právě cigarety.

V jedné cigaretě se přitom nachází 7 000 různých chemikálií, z nichž je 60 karcinogenních, což znamená, že mohou vyvolat zhoubné bujení. Jedná se například o arzen, který bývá součástí jedu na krysy, o dehet, jenž se z 90 procent usazuje v plicích kuřáka, formaldehyd, který je součástí lepidel, či kyanovodík, těkavá kapalina, která se během 2. světové války používala v plynových komorách.

Loono se v rámci své informační kampaně zaměřuje rovněž na to, zda existují bezpečnější formy kouření. „Největším rizikem elektronických cigaret je jejich krátká doba existence. E‑cigarety nebo IQOS mohou přinést nižší riziko zdravotních problémů spojených s kouřením, nicméně protože existují jen pár let, nebylo dosud možné dokonale prozkoumat jejich dopady na zdraví, zejména ty dlouhodobé,“ dodává Kateřina Vacková. Dostupná data naznačují, že IQOS obsahuje některé shodné toxické látky jako klasická cigareta a ještě některé navíc. V e‑kouři, tedy kouři z e‑cigaret, byla také při testování opakovaně prokázána přítomnost toxických látek.

Loono je týmem mladých lékařů, studentů medicíny a dalších profesionálů, kteří věří, že by se pacienti neměli pouze léčit, ale měli by být vedeni k prevenci nejrůznějších onemocnění. V minulosti odstartovalo kampaň za prevenci onkologických (#prsakoule) a kardiovaskulárních onemocnění (#zijessrdcem) i reprodukčního (#doledobry) a duševního zdraví (#dobrenitro). Během sedmi let své existence Loono zrealizovalo více než 2 500 workshopů, na kterých vyškolilo přes 120 000 lidí. Více na www.loono.cz anebo na sociálních sítích @Loonocz.            

Sdílejte článek

Doporučené