Přeskočit na obsah

Moderní techniky pro studenty

Moderní pracoviště by mělo sloužit především praktické výuce pregraduálních i postgraduálních studentů 1. LF UK. Studenti si budou moci věnovat nácviku různých endoskopických metod a seznámí se s moderní technikou, se kterou se budou setkávat ve své klinické praxi.

„V rámci klinické výuky se může těžko něco dít bez fakultní nemocnice. Nově vzniklé výukové pracoviště, které je svým rozsahem unikátní, navazuje na dlouholetou tradici moderní gastroenterologie a endoskopie, která je na IV. interní klinice 1. LF UK a VFN provozována,“ připomněl během slavnostního otevření prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., děkan 1. LF UK. Koncem minulého století se totiž všechna pracoviště Všeobecné fakultní nemocnice a 1. LF UK, která se zabývala gastroenterologií a hematologií, sloučila v Gastroenterologické centrum, jehož stěžejní část je umístěna právě na IV. interní klinice. Dnes je na tomto pracovišti prováděna řada diagnostických i terapeutických výkonů a slouží také výuce studentů 1. LF UK.

Snahou 1. lékařské fakulty UK je nabízet studentům nové atraktivní předměty, mezi které patří mimo jiné výuka Braillova písma, akupunktury nebo čínské medicíny. „V letošním akademickém roce jsme na naší fakultě zavedli nový předmět endoskopie pro výuku endoskopických technik,“ uvedl MUDr. Jan Bříza, CSc., ředitel VFN. „Domníváme se, že s různými moderními přístupy v léčbě pacientů, diagnostice a prevenci by se měli studenti seznámit během pregraduálního studia nebo alespoň část z nich během postgraduálního studia.“

Přístrojové vybavení nového endoskopického pracoviště zajistila společnost Olympus. Česká pobočka Olympus C&S, spol. s r. o., začala v roce 1995 spolupracovat s mnoha zdravotnickými zařízeními v ČR, včetně 1. LF UK a VFN, na tvorbě Národního programu prevence kolorektálního karcinomu. „Na karcinom tlustého střeva ročně v České republice umírá asi 5 000 lidí a 7 000 lidí je diagnostikováno. To je něco, co chceme změnit, k čemuž by mělo napomoci i nové endoskopické pracoviště,“ připomenul JUDr. Petr Hanzlík, jednatel a generální ředitel Olympus C&S, spol. s r. o. „Jsme ale prvním státem v Evropě, který má dobře propracovanou technologii sledování kolorektálního karcinomu. a právě cíleným vyšetřením pomocí endoskopické techniky lze rozvoji těchto nebezpečných civilizačních chorob zabránit,“ dodal JUDr. Hanzlík.

Plnou verzi článku najdete v: Medical Tribune 3/2007, strana A14

Zdroj:

Sdílejte článek

Doporučené