Přeskočit na obsah

Moderní trendy v oblasti eliminačních metod

Ostravský kongres Colours of Sepsis patří každoročně svým rozsahem mezi nejvýznamnější odborné akce v České republice, a jinak tomu nebylo ani letos na přelomu ledna a února. Generálními partnery již 22. ročníku byly společnosti Fresenius Medical Care a Fresenius Kabi, které zde měly také výstavní stánek. Zde se mohli přítomní odborníci dozvědět mimo jiné o moderních trendech v oblasti multiorgánové podpory, přínosu terapií s adsorbérem CytoSorb nebo využití citrátové antikoagulace při aplikaci kontinuálních eliminačních metod.


Na výstavním stánku společnosti Fresenius Medical Care byl k vidění terapeutický systém multiFiltratePRO pro kontinuální náhradu funkce ledvin a konzole Xenios, jež společně s kity Novalung zajišťuje terapie od částečné podpory funkce plic až po jejich plnou náhradu. Konzole Xenios navíc umožňuje v případě multiorgánového selhání prostřednictvím pacientského kitu připojit systém multiFiltrate nebo multi‑ FiltratePRO. Krev pacienta pak může být systémem mimotělního oběhu nejen očišťována od uremických látek a oxidu uhličitého, ale zároveň i okysličena. Díky této revoluční technologii nabízí společnost Fresenius Medical Care komplexní řešení pro pacienty s multiorgánovým selháním. Kombinací moderních terapeutických systémů umožňuje lékařům náhradu funkcí čtyř životně důležitých orgánů – ledvin, jater, srdce a plic.


Výhody citrátové antikoagulace

Nedílnou součástí léčby multiorgánového selhání jsou kontinuální eliminační metody. Ty se neobejdou bez účinné antikoagulace. Již řadu let se jako účinná regionální antikoagulace v široké míře užívá citrátová antikoagulace. V této oblasti je společnost Fresenius Medical Care již deset let lídrem českého trhu.

Citrátová antikoagulace významně snižuje riziko krvácivých komplikací, vyznačuje se vysokou účinností a bezpečností a od roku 2012 je v klinických doporučeních KDIGO (Kidney Disease: Improving Global Outcomes) pro akutní selhání ledvin preferována před heparinizací. Citrátová antikoagulace má řadu výhod – lze ji použít u pacientů s heparinem indukovanou trombocytopenií (HIT), umožňuje lepší kontrolu bikarbonátu v séru, poskytuje lepší biokompatibilitu mimotělního okruhu a rovněž přináší delší životnost filtru a celého mimotělního okruhu.


Pět let s terapeutickým systémem multiFiltratePRO

Letos tomu bude pět let, co společnost Fresenius Medical Care uvedla na český trh terapeutický systém pro akutní dialýzu multiFiltratePRO. Ten představuje dokonalý nástroj pro provádění kontinuální náhrady funkce ledvin (CRRT) a je určen pacientům v kritickém stavu na jednotkách intenzivní péče, kdy pro záchranu jejich života je nutno aplikovat léčbu buď s regionální citrátovou, nebo systémovou heparinovou antikoagulací.

Při nejčastěji indikované terapii Ci‑Ca CVVHD (kontinuální venovenózní dialýza s citrátovou antikoagulací) systém používá koncentrovanější 4% roztok citrátu sodného. Ve srovnání se systémy využívajícími citrát s nižší koncentrací je díky tomu tato terapie vysoce účinná a zároveň šetrnější pro pacienta. Navíc je při tomto nastavení nižší celková spotřeba roztoků a četnost výměn vaků s roztoky, což pomáhá snižovat celkové náklady na terapii. Systém multiFiltrate‑ PRO má plně integrovanou nejen terapii Ci‑Ca CVVHD, ale i Ci‑Ca postCVVHDF pro vysokou účinnost CRRT, například u pacientů s významnou nadváhou.

Během krátké doby se tento systém stal nedílnou součástí řady pracovišť ARO a oddělení intenzivní péče po celé ČR a dnes jej využívají lékaři na více než 150 pracovištích českých nemocnic.


Efektivní nástroj pro odstranění cytokinů z krve

Ostravský kongres Colours of Sepsis byl rovněž příležitostí k připomenutí, že od loňského roku je společnost Fresenius Medical Care novým výhradním distributorem adsorbéru CytoSorb, který je používán k bezpečnému a účinnému odstranění cytokinů, myoglobinu a bilirubinu, ale také bakteriálních toxinů z krve pacienta.

CytoSorb lze používat s již zmiňovanými systémy multiFiltrate a multiFiltratePRO v průběhu mimotělního očišťování krve na odděleních intenzivní péče nebo přímo na operačních sálech. Jeho použití pomáhá bránit další aktivaci imunitní reakce během operací nebo rozvoji pooperačního hyper‑zánětu z různých zdrojů, což zlepšuje stabilitu hemodynamiky, fungování orgánů, snížení kapilárního úniku a pooperační průběh u pacienta.

CytoSorb se efektivně využívá u pacientů s infekční endokarditidou s potřebou chirurgické náhrady chlopní, pacientů s akutním selháním krevního oběhu (septický šok) a u chirurgických pacientů po operačním zákroku ke snížení aktivace zánětu během CPB (kardiopulmonálního bypassu) nebo modulaci imunitní reakce.

Adsorbér CytoSorb pomáhá snižovat délku hospitalizace a celkové náklady na léčbu. I proto je u nás velmi oblíbený a využívá jej řada pracovišť po celé České republice.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Stačí se podívat

11. 6. 2024

Hodnocení druhých lidí na základě pozorování jejich tváře a těla je ovlivněno pocitem důvěryhodnosti a dominance.