Přeskočit na obsah

Moderní vzdělávací portál zpřehlední celoživotní vzdělávání

Už za rok by měli lékaři, kteří se účastní celoživotního vzdělávání uznávaného Českou lékařskou komorou, stejně jako okresní sdružení, která vydávají diplomy, pocítit přínosy nového vzdělávacího portálu ČLK. Ten usnadní administrativu kolem kursů a diplomů, nabídne novou e‑learningovou platformu včetně videokursů a audiokursů, umožní lepší vyhledávání kursů a celkově pomůže ČLK posílit v oblasti vzdělávání. „Novou e-learningovou sekci bychom měli spouštět v prvním pololetí roku 2020,“ říká prof. PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBA, vedoucí oddělení vzdělávání ČLK.

 

  • Co bylo hlavním impulsem pro vytvoření nového portálu vzdělávání?

Zájem o vzdělávání mezi lékaři obecně roste, což nás velmi těší. Současný elektronický systém, který ČLK používá, má řadu technických omezení. Navíc se již delší čas snažíme o digitalizaci procesu udílení diplomů celoživotního vzdělávání a dalších kroků v celoživotním vzdělávání lékařů. Když se před časem přihlásila společnost TME solutions, která je jednak pořadatelem elektronických i takzvaných kamenných seminářů v Česku a na Slovensku, jednak se zároveň zabývá vývojem databází a softwaru, začali jsme jednat o možné spolupráci.

Plány jsou smělé, portál by měl usnadnit akreditaci pořadatelům z řad jak institucionálních pořadatelů, tak komerčních subjektů. Zároveň lékařům zpřehlední vyhledávání mezi kursy podle různých parametrů a v neposlední řadě poskytne přehled o stavu konta kreditů potřebných pro získání diplomu celoživotního vzdělávání.

 

  • Kdy bude portál spuštěn? Bude tou dobou rovnou k dispozici i modul s novým e-learningem?

Novou e-learningovou sekcí začneme, taková byla naše podmínka. Spouštět bychom měli v prvním pololetí roku 2020. Následovat bude modul pro elektronické zadávání kursů k akreditaci, čímž získáme u daného kursu od počátku data, podle kterým ho následně bude možné filtrovat podle specializace, místa konání, termínu a tak dále.

 

  • Jak jste vybírali dodavatele a kolik bude nový portál stát?

Neplatíme nic, TME dodává celý systém zcela zdarma a bude majetkem komory, tedy žádný „vendor lock“ (zákazník se stává závislým na produktech a službách konkrétního dodavatele, pozn. red.). Naopak bychom na provozu portálu měli ještě vydělat díky prodeji reklamních ploch na webu, které ale samozřejmě budeme předem schvalovat. TME přišlo s návrhem moderního PPP projektu, tedy partnerství veřejného a soukromého sektoru, kdy vstupní investici nese dodavatel, který je následně motivován, za podmínek stanovených námi jako zákazníkem, portál co nejlépe provozovat.

 

  • Budou k portálu připojena všechna okresní sdružení? Bude to pro ně znamenat nějakou nutnou změnu softwaru nebo cokoli dalšího?

Vzhledem k ambici projektu usnadnit lékařům celý proces získávání kreditů bude zapojení všech okresních sdružení do budoucna nezbytným krokem. Okresní sdružení budou mít v rámci nově vznikajícího systému možnost vyřizovat žádosti lékařů a udílet jim kredity za absolvované vzdělávání či aktivity. Uskutečnění této vize však bude předcházet dlouhodobé synchronizační období, kdy se budou pracovníci okresních sdružení se systémem seznamovat a zároveň pracovat obvyklým způsobem. Pro okresní sdružení bude systém znamenat usnadnění a zpřehlednění práce. Žádné změny stávajícího softwaru přitom nutné nebudou.

 

  • Mluvil jste o možnostech poskytovat přes portál různé placené služby. Můžete to rozvést?

V rámci Vzdělávacího portálu bychom chtěli dát organizátorům vzdělávacích akcí příležitost jejich kursy zviditelnit a aktivně je nabízet lékařům, kteří by o ně mohli mít na základě své specializace zájem. Šlo by především o cílené zobrazování vhodných vzdělávacích aktivit na míru každému lékaři v prostředí jeho uživatelského profilu. Tento druh propagace bude pod plnou kontrolou komory a slibujeme si od něj kromě možnosti monetizace i zvýšení zájmu a informovanosti lékařů o vzdělávání.

 

  • Znamená to, že budou členům komory chodit reklamy na všelijaká školení?

To bude plně v rukou lékaře. Jakýkoli obsah bude automaticky přizpůsoben konkrétnímu uživateli na základě jeho atestované či zájmové specializace. Pokud bude mít lékař zájem o newslettery s informacemi o vzdělávacích akcích v jeho specializaci či regionu, budeme skrze systém schopni takovýto druh informací poskytnout. Obecně však nyní e‑mailing k propagaci různých individuálních vzdělávacích aktivit zvažován není.

 

  • Jaký potenciál z hlediska výdělečnosti podle vás nový portál má?

Portál přinese především řadu praktických benefitů pro lékaře i pro ČLK. Nepřímý dopad na profit bude mít i tím, že urychlí a zefektivní práci zaměstnanců komory a okresních sdružení. Příjmy, které portál vygeneruje, budou pocházet především od poskytovatelů vzdělávacích akcí. Pro ně je však tato investice také významným přínosem, protože zviditelní jimi pořádanou událost. Finální zisky, které bude portál ve výsledku generovat, plně závisejí na míře využívání placených služeb poskytovateli vzdělávacích akcí a na tom, jaký k nim zaujmou lékaři postoj.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené