Přeskočit na obsah

Modul eKontrol automaticky ověřuje údaje pro vyúčtování

Volitelný rozšiřující modul eKontrol automaticky a průběžně ověřuje klíčové údaje, které jsou důležité pro bezchybné vyúčtování péče zdravotním pojišťovnám. Na výhody tohoto modulu a zkušenosti s ním jsme se zeptali praktického lékaře MUDr. Petra Chládka, který patří mezi jeho uživatele.

 

| Pane doktore, co vás vedlo k pořízení modulu eKontrol?

K pořízení mě vedlo množství domácích i zahraničních pacientů pendlujících za prací, kteří jsou chvíli pojištěni a za týden zase ne. Z toho plyne množství opravných dávek pro pojišťovnu, která nám nepojištěného pacienta obratem odmítne proplatit. A také množství takzvaně nekrytých receptů, které vystavíme a pojišťovna je ze stejného důvodu odmítne proplatit lékárně.

 

| Jaké pro vás jeho zavedení znamenalo výhody? V čem vidíte jeho největší přidanou hodnotu?

Při každém otevření karty pacienta se během několika sekund objeví okénko, v němž je napsáno, ke které pojišťovně pacient patří, zda je pojištěn a kde je registrován. Navíc je znázorněn jako semafor – zelená znamená, že je u něj vše v pořádku, a červená signalizuje problém. Nejedná se vždy jen o cizince, ale i o naše pracovníky – tzv. pendlery, které účtujeme jako nepravidelnou péči. Konkrétně u nich jsem opakovaně zjistil nepořádek v pojištění.

 

| Dokážete vyjádřit, kolik času a peněz vám ušetří?

To bohužel nedokážu. Nicméně všichni víme, jaká je radostná práce dělat opravnou dávku, omlouvat se lékárně, že pacient není pojištěn, což jsme opravdu nevěděli, atp. eKontrol používám již delší dobu, samozřejmě nebyl zadarmo, ale myslím si, že se mi náklady již dávno vrátily.

 

| S jakými problémy se mohou setkat praktičtí lékaři, kteří tento modul nevyužívají?

Myslím si, že obecně nemají čas si ověřovat každého pacienta. Z toho vyplývá, že účtují preventivní prohlídku a pojišťovna ji neproplatí, protože pacient není registrován např. z důvodu, že byl registrován před uplynutím tří měsíců od poslední registrace. To je naprosto běžný problém, se kterým se v ordinaci potkáte. Bez modulu se také lehce může stát, že účtujete výkon u nepojištěného pacienta: pacient sice přijde s kartičkou pojišťovny a vše je na první pohled v pořádku, ovšem eKontrol ukáže, že bohužel není pojištěn, i když všechny dokumenty má v pořádku. Zvláště agenturní pracovníci jsou ze dne na den vyřazeni z pojištění a lékař nemá šanci to zjistit; neví to mnohokrát ani pacient.

 

| Můžete říci, jak vám eKontrol usnadňuje práci v ordinaci? Je možné uvést konkrétní příklady z vaší praxe?

Opakovaně jsem zjistil, že pojišťovna pacienta nezaregistrovala a již třeba rok mi neplatí kapitace, vždy po domluvě uznají chybu a kapitaci doplatí. Tuto skutečnost ale nemáte bez eKontrol šanci zjistit. Tento modul využívám jako doplňkový v systému PC DOKTOR a považuji ho za jeden z nejlepších produktů, který mi již ušetřil spoustu práce.

Zdroj:

Sdílejte článek

Doporučené