Přeskočit na obsah

Monoklonální protilátky i pro diabetiky 2. typu

Odborné společnosti intenzivistů, pneumologů, infektologů, praktických lékařů a neurologů k 1. dubnu aktualizovaly mezioborové stanovisko k použití monoklonálních protilátek v léčbě pacientů s COVID-19. Pracovní skupina se v souvislosti s narůstající klinickou zkušeností s touto experimentální léčbou dohodla na dílčím rozšíření dosavadních indikací pacientů, kteří mohou z této léčby profitovat.

Nadále platí zásada, že se tyto přípravky podávají v časném stádiu onemocnění do sedmi dní od nástupu klinických příznaků. Nové stanovisko připouští krajní maximální dobu od nástupu příznaků až deset dní a neobsahuje už podmínku doby od pozitivního testu na SARS-CoV-2 nejdéle tři dny. Podání monoklonálních protilátek je nadále možné jen v takovém stavu pacienta, který nevyžaduje ani hospitalizaci, ani léčebné podávání kyslíku. A to u pacientů, u kterých indikující lékař vyhodnotí vysoké riziko zhoršení klinického stavu. Jako rizikoví pacienti jsou nově popsáni i lidé s diabetem 2. typu léčeným farmakologicky, pokud zároveň berou léky na hypertenzi, nebo mají BMI 35 a více.

„Uvedené doporučení je nutno vnímat jako rámcové, nikoliv jako nepodkročitelné či nepřekročitelné indikační vymezení,“ uvádí se v mezioborovém stanovisku. „Konečné rozhodnutí o indikaci mAb (monoklonálních protilátek) je na lékaři, který má o zdravotním stavu pacienta nejvíce informací a je schopen posoudit všechny aspekty aktuálního klinického kontextu, včetně vyhodnocení poměru přínosu a rizika podání přípravku s obsahem mAb v konkrétní klinické situaci.“

Po rozšíření indikací volali lékaři z praxe, ale také premiér Andrej Babiš. Ministerstvo zdravotnictví 6. dubna zveřejnilo také nová znění svých dvou rozhodnutí o použití přípravků REGN-VOC-2 a Bamlanivimab, která na nové mezioborové stanovisko reagují. To je důležité i proto, že na rozhodnutí ministerstva navazují zdravotní pojišťovny úhradu této léčby.

„Protilátky se váží na různé části proteinu a jejich použití v kombinaci může mít větší účinek než jejich použití samostatně,“ uvádí se také v mezioborovém stanovisku. Léčba covidu přípravkem s monoklonálními protilátkami představuje v současnosti experimentální léčbu bez dostatečného množství důkazů. Podání přípravků musí být u každého pacienta spojeno s průkazným sledováním klinických údajů umožňujících vyhodnocení účinnosti a bezpečnosti.

Kromě praktických lékařů mohou pacienty indikovat k podání těchto přípravků i ambulantní specialisté i nemocniční lékaři. Seznam infuzních míst k podání přípravků s monoklonálními protilátkami publikuje ministerstvo zdravotnictví.

 

Poznámka redakce: Aktualizovali jsme 6. dubna informaci o novém znění rozhodnutí ministerstva zdravotnictví o použití monoklonálních protilátek.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené