Přeskočit na obsah

Monoklonální protilátky v prevenci migrény

Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) nedávno schválil první léčivý přípravek z nové lékové třídy antimigrenik. Nyní i Výbor pro humánní léčivé přípravky (Committee for Medicinal Products for Human Use) Evropské lékové agentury (EMA) doporučil jeho schválení.Většina léčiv používaných v terapii migrény má hlavní indikaci v jiné oblasti. Jedná se o přípravky, které byly vyvinuty pro léčbu epilepsie, deprese či vysokého krevního tlaku, jejich podávání nemá uspokojivou účinnost na ovlivnění migrény a je často zatíženo výskytem nežádoucích účinků.

Monoklonální protilátka erenumab (Aimovig, Amgen/Novartis) blokuje receptory pro proteinový fragment CGRP (calcitonin gene related peptide). Tento peptid je uvolňován z nervových zakončení; vazbou na své receptory vede k rozšíření cév a účastní se vedení bolesti. Již desetiletí je známo, že u pacientů s chronickou migrénou dochází k jeho nadprodukci.

Klinická hodnocení zahrnující více než 2 600 pacientů doložila významný a statisticky signifikantní přínos erenumabu v porovnání s placebem ve snížení počtu dnů s migrénou. Ve sledování pacientů s epizodickou migrénou (4–14 atak v měsíci) došlo při podávání erenumabu v dávce 70 mg a 140 mg ke snížení: u 43,3 procenta, resp. 50 procent pacientů oproti 26,6 procenta pacientů, kteří dostávali placebo. U pacientů s chronickou migrénou (více než 15 dní v měsíci) došlo ke snížení počtu dnů s migrénou o polovinu a více u 40 procent, resp. 41 procent pacientů (70 mg a 140 mg erenumabu) oproti 23 procentům pacientů ze skupiny s placebem.

Očekávanému schválení jsou blízko další monoklonální protilátky cílící na dráhu CGRP (receptor pro CGRP nebo přímo peptid CGRP) – galcanezumab (Eli Lilly) a fremanezumab (Teva). Studie fáze III byly také nyní dokončeny u eptinezumabu (Alder Biopharmaceuticals).Podrobnější informace v časopise Remedia 3/18

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené