Přeskočit na obsah

Morálka, liberálové a konzervativci

Nová syntéza morální psychologie, jíž skupina autorů vedená Jonathanem Haidtem, americkým psychologem, říká teorie základů morálky, vychází z etických "stavebních kamenů" zjišťovaných u non-lidských primátů a z taxonomií morálních hodnot v různých kulturách. Základy morálního rozhodování všech dosud zkoumaných kultur shrnula nová syntéza do pěti pojmových dvojic:

1. Poškozování a pečování. Tyto druhy chování se vyskytují u všech savců s vazbou mezi matkou a mládětem. Pečování savců je podkladem laskavosti, něžnosti, mírnosti a pečování o rodinu u lidí.

2. Férovost a reciprocita jsou založeny na recipročním altruismu. Jsou podkladem spravedlnosti, práv a autonomie.

3. Vztahy ve vlastní skupině a loajalita mají vztah k evoluci lidských skupin schopných vytvářet proměnlivé koalice. Jsou podkladem patriotismu a sebeobětování ve jménu skupiny a také hesla "jeden za všechny, všichni za jednoho".

4. Autorita a respekt jsou výsledkem vývoje hierarchické struktury společností, podkladem vůdcovství a následování, úctou k legitimní autoritě a respektu k tradicím.

5. Čistota a posvátnost jsou výsledkem psychologie hnusu a znečištění. Ta je podkladem rozšířené představy vlastního těla coby svatyně narušované nemorální činností.

Těchto pět pojmových dvojic bylo užito ke zkoumání rozdílů mezi americkými konzervativci a liberály. Pojem konzervativci označuje spektrum myšlení a cítění republikánů od zastánců pevné protestantské etiky až po úzkoprsé náboženské fanatiky. Američtí liberálové by se přes své označení dali do jisté míry přirovnat k evropským sociálním demokratům.

Zajímavé je, že američtí liberálové ctí zejména první dva pojmové okruhy, zatímco konvervativci všech pět. Liberálové si představují společnost jako otevřené, rozmanité a kosmopolitní místo, v němž je morální doména dána spravedlností, právy a veřejnou sociální péčí. V očích liberálů je dvojice vztahů ve vlastní skupině a loajality spjatá s rasismem, etnocentrismem a nacionalismem, dvojice autorita a respekt je spjata s útlakem, autoritářstvím a zdůvodňováním systémů, dvojice čistota a posvátnost je spjata s utlačováním žen, sexuálních menšin a imigrantů.

Konzervativci představovaní náboženskou pravicí USA se snaží na rozdíl od liberálů vystavět odlišný morální systém, jenž užívá všech pět dvojic morálních základů k vytvoření těsně sevřených místních společenství. Parazitování a černé pasažérství jsou omezeny na nejnižší dosažitelnou míru. Vnitroskupinová konformita, solidarita a vzájemná podobnost členů skupiny roste. Vnitroskupinově jde o moralistický systém fungující alespoň teoreticky. Výsledkem je však nepřátelství vůči všem odlišným skupinám.

Zdroj: Medical Tribune

Sdílejte článek

Doporučené

Zaujalo nás

24. 6. 2024

Bulka v prsu v průběhu těhotenství může být karcinomem Zkušenosti mladých žen, které si v graviditě nebo při laktaci nahmataly v prsu bulku, mnohdy…