Přeskočit na obsah

Morálka, liberálové a konzervativci

Nová syntéza morální psychologie, jíž skupina autorů vedená Jonathanem Haidtem, americkým psychologem, říká teorie základů morálky, vychází z etických "stavebních kamenů" zjišťovaných u non-lidských primátů a z taxonomií morálních hodnot v různých kulturách. Základy morálního rozhodování všech dosud zkoumaných kultur shrnula nová syntéza do pěti pojmových dvojic:

1. Poškozování a pečování. Tyto druhy chování se vyskytují u všech savců s vazbou mezi matkou a mládětem. Pečování savců je podkladem laskavosti, něžnosti, mírnosti a pečování o rodinu u lidí.

2. Férovost a reciprocita jsou založeny na recipročním altruismu. Jsou podkladem spravedlnosti, práv a autonomie.

3. Vztahy ve vlastní skupině a loajalita mají vztah k evoluci lidských skupin schopných vytvářet proměnlivé koalice. Jsou podkladem patriotismu a sebeobětování ve jménu skupiny a také hesla "jeden za všechny, všichni za jednoho".

4. Autorita a respekt jsou výsledkem vývoje hierarchické struktury společností, podkladem vůdcovství a následování, úctou k legitimní autoritě a respektu k tradicím.

5. Čistota a posvátnost jsou výsledkem psychologie hnusu a znečištění. Ta je podkladem rozšířené představy vlastního těla coby svatyně narušované nemorální činností.

Těchto pět pojmových dvojic bylo užito ke zkoumání rozdílů mezi americkými konzervativci a liberály. Pojem konzervativci označuje spektrum myšlení a cítění republikánů od zastánců pevné protestantské etiky až po úzkoprsé náboženské fanatiky. Američtí liberálové by se přes své označení dali do jisté míry přirovnat k evropským sociálním demokratům.

Zajímavé je, že američtí liberálové ctí zejména první dva pojmové okruhy, zatímco konvervativci všech pět. Liberálové si představují společnost jako otevřené, rozmanité a kosmopolitní místo, v němž je morální doména dána spravedlností, právy a veřejnou sociální péčí. V očích liberálů je dvojice vztahů ve vlastní skupině a loajality spjatá s rasismem, etnocentrismem a nacionalismem, dvojice autorita a respekt je spjata s útlakem, autoritářstvím a zdůvodňováním systémů, dvojice čistota a posvátnost je spjata s utlačováním žen, sexuálních menšin a imigrantů.

Konzervativci představovaní náboženskou pravicí USA se snaží na rozdíl od liberálů vystavět odlišný morální systém, jenž užívá všech pět dvojic morálních základů k vytvoření těsně sevřených místních společenství. Parazitování a černé pasažérství jsou omezeny na nejnižší dosažitelnou míru. Vnitroskupinová konformita, solidarita a vzájemná podobnost členů skupiny roste. Vnitroskupinově jde o moralistický systém fungující alespoň teoreticky. Výsledkem je však nepřátelství vůči všem odlišným skupinám.

Zdroj: Medical Tribune

Sdílejte článek

Doporučené

Náčelníci

22. 9. 2023

Jednoduchá definice říká, že náčelníci, obecněji vůdci, jsou lidé, jejichž vliv na rozhodnutí skupiny je podstatně větší, než je vliv lidí, kteří…

Spojme síly v ochraně srdce

20. 9. 2023

Letošního kongresu Evropské kardiologické společnosti (ESC), který se konal od 25. do 28. 8. v Amsterdamu, se zúčastnilo více než 30 000 zdravotníků…