Přeskočit na obsah

Možné interakce česneku s léky

Cibule česneku (bulbus Allii sativi) obsahuje celou řadu složek. Jsou to karbohydráty (fruktany), saponiny (furostanolové glykosidy), ale především sloučeniny s obsahem síry. V čerstvé, neporušené cibuli česneku se nachází alliin (S‑allyl‑L‑cysteinsulfoxid), který se enzymaticky mění na meziprodukt – kyselinu allylsulfenovou, jež se dále přeměňuje na alicin (monosulfoxid dialyldisulfid) – látku se silným antibakteriálním a antimykotickým účinkem. Je také známo, že česnek podporuje sekreci trávicích enzymů, detoxikační činnost a napomáhá tvorbě a vylučování žluče.

Chybějí vědecké důkazy

V průběhu posledních deseti let byly u zvířat prováděny experimenty s česnekovým extraktem, při kterých bylo potvrzeno, že je schopen snížit obsah cholesterolu a triglyceridů v krvi a má antihypertenzní účinky. Schopnost česneku snížit krevní tlak se může vztahovat ke schopnosti rostliny potencovat aktivitu syntázy oxidu dusnatého (NO), která zvyšuje aktivitu NO, což je silný vasodilatátor. Hypotenzivní účinek však nepřetrvával déle než dvě hodiny. V metaanalýze osmi studií bylo hodnoceno 415 účastníků užívajících česnek nebo jeho extrakty, tři studie demonstrovaly znatelnou redukci systolického krevního tlaku a čtyři studie pokles diastolického krevního tlaku. Při posuzování klinických studií se však prokázalo, že nebyly vhodně projektovány, dostatečně zdokumentovány a kontrolovány a především nebyly postaveny na vědeckém výzkumu. Pro běžné užívání česneku jako antihypertenzivní látky v klinické praxi tak stále není dostatek vědeckých důkazů. Česnek byl také studován pro svou možnost využití při léčbě hypercholesterolémie. Studie se zúčastnilo 47 pacientů, kterým byl podáván česnekový prášek po dobu 12 týdnů. Výsledky prokázaly pokles diastolického tlaku (z hodnoty 102 na 91 mm Hg po osmi týdnech a na 89 mm Hg po 12 týdnech), pokles koncentrace cholesterolu (o 14 %) a triglyceridů (o 18 %). Lze však očekávat, že vliv Allium sativum na hypercholesterolémii bude srovnatelně nižší než na hypertenzi.

Nebezpečné interakce

V závislosti na dávce česnek inhibuje agregaci krevních destiček. Účinek je ireverzibilní a může zvyšovat aktivitu dalších destičkových inhibitorů, jako je například indomethacin, forskolin, prostacyklin nebo dipyridamol. V literatuře byl popsán kasuistický případ staršího muže s výskytem spinálního epidurálního hematomu. Jako příčina byla zjištěna kvalitativní porucha destiček vzniklá následkem nadměrné konzumace česneku. Byly zaznamenány i případy nemocných, u kterých došlo při současném užívání česneku a warfarinu k potenciaci antikoagulační aktivity. Hodnota INR (international normalized ratio), která byla u pacientů stabilizovaná, se po následující terapii česnekem zvýšila téměř o 100 procent. Proto je vhodné pacienty užívající warfarin nebo jiná antikoagulancia upozornit na možnou nebezpečnou interakci s česnekem. Nedostatečné farmakokinektické údaje a ireverzibilní inhibice funkce trombocytů jsou rovněž důvodem pro přerušení užívání česneku nejméně sedm dnů před plánovaným chirurgickým zákrokem. Mimo to je nadměrné dávkování česneku (více než sedm stroužků denně) navíc spojováno s nepříznivými gastrointestinálními účinky, alergickými reakcemi a dermatitidou.

Plnou verzi článku najdete v: Medical Tribune 20/2007, strana A6

Zdroj:

Sdílejte článek

Doporučené

Opomenutá předcovidová varování

20. 9. 2022

Pandemie covidu‑19 se stala svým rozsahem a dopadem zatím největší globální zdravotní krizí 21. století, která svět výrazně zaskočila. Nemuselo k…