Přeskočit na obsah

Může kardiovaskulární zdraví ovlivnit riziko demence?

Ve francouzské studii bylo sledováno 6 623 starších jedinců (průměrného věku 74 let) bez kardiovaskulárních onemocnění nebo demence. Vstupně byla zhodnocena míra optimálního kardiovaskulárního zdraví (American Heart Association´s Life´s Simple 7): kouření, fyzická aktivita, dieta, body-mass index (BMI), koncentrace cholesterolu, krevní tlak, koncentrace glukózy nalačno. Průměrně po 8,5 letech sledování byl hodnocen výskyt demence pomocí strukturálních měření a fyzikálního vyšetření. Incidence demence inverzně souvisela s počtem vstupních optimálních kardiovaskulárních faktorů. Např. incidence demence u osob s méně než 2 faktory v optimální hladině byla 1,56/100 osobo-roků, ve srovnání s 0,83 u osob, kteří měli 5-7 optimálních faktorů. Hodnocení demografických, klinických a socioekonomických proměnných vedlo k podobným výsledkům.

V britská studie sledovala podobné faktory kardiovaskulárního zdraví u 125 mladých zdravých dospělých (průměrný věk 25 let). Pomocí magnetické rezonance byla hodnocena struktura mozku a vaskulární funkce. Počet rizikových faktorů v optimální hladině byl spojen s několika měřítky cerebrovaskulárního zdraví hodnocené pomocí magnetické rezonance. Mezi tyto patří vyšší denzita krevních cév a jejich rozměr, větší krevní průtok mozkovou tkání a méně hyperintenzních ložisek v bílé mozkové hmotě.

Komentář:

Ačkoliv jsou tyto studie observační, výsledky nabádají k podpoře kardiovaskulárního zdraví pro snížení rizika demence u mladých i starších dospělých.

Zdroj:

Does Cardiovascular Health Influence Risk for Dementia? Schwenk TL reviewing Samieri C et al. JAMA 2018 Aug 21 Williamson W et al. JAMA 2018 Aug 21 Saver JL and Cushman M. JAMA 2018 Aug 21

Samieri C et al. Association of cardiovascular health level in older age with cognitive decline and incident dementia. JAMA 2018 Aug 21; 320:657.
Williamson W et al. Association of cardiovascular risk factors with MRI indices of cerebrovascular structure and function and white matter hyperintensities in young adults. JAMA 2018 Aug 21; 320:665.
Saver JL and Cushman M. Striving for ideal cardiovascular and brain health: It is never too early or too late. JAMA 2018 Aug 21; 320:645.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Proč bychom měli analyzovat cesty pacientů

29. 2. 2024

V anglickém jazyce rozlišujeme „patient pathway“ a „patient journey“. Zvláště zajímavým tématem s velkým potenciálem ke zlepšení je cesta pacienta v…

Robotických výkonů bude přibývat

28. 2. 2024

Otcem myšlenky založit ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze multioborové centrum robotické chirurgie je přednosta Urologické kliniky 3. LF UK a…