Přeskočit na obsah

MZ a ZP: V příštích letech se bude šetřit

Ve čtvrtek 19. března proběhlo jednání mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR a zdravotními pojišťovnami. Zdravotní pojišťovny v současné době vyvíjejí maximální úsilí k zajištění potřebné zdravotní péče pro své pojištěnce a stabilního financování poskytovatelů zdravotních služeb. Zálohové platby pro lékaře poskytující i v současných podmínkách potřebnou zdravotní péči nebudou kráceny a zdravotní pojišťovny jsou v individuálních případech připraveny i k navýšení zálohových plateb u těch poskytovatelů, kteří čelí zvýšeným nákladům v souvislosti s COVID‑19. Tímto opatřením dojde ke stabilizaci finančních toků poskytovatelů a jejich očekávatelnému vývoji.

Zdravotní pojišťovny jsou také připraveny hradit kontakt s pacientem, který proběhne elektronickou formou a je v souladu s principem poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni, například psychiatrické vyšetření přes videohovor.

Seznam konkrétních opatření je k nalezení na webových stránkách jednotlivých zdravotních pojišťoven:

VZP ČR: https://www.vzp.cz/poskytovatele/informace-pro-praxi/covid-19

VoZP ČR: https://www.vozp.cz/pro-poskytovatele-zdravotnich-sluzeb-k-covid-19

ČPZP: https://www.cpzp.cz/clanek/5642-0-Seznam-opatreni-pro-PZS-v-souvislosti-s-vyskytem-onemocneni-COVID-19.html

OZP: https://www.ozp.cz/pro-lekare/opatreni-v-souvislosti-covid-19

ZPŠ: https://www.zpskoda.cz/pro-zdravotniky/informace

ZPMV ČR: https://www.zpmvcr.cz/lekari/obecne-informace/informace-pro-poskytovatele-zdravotnich-sluzeb-v-souvislosti-s-onemocnenim-covid-19/

RBP: https://www.rbp213.cz/cs/informace-pro-poskytovatele-v-souvislosti-s-covid19/a-1002/

 

Z důvodu současné situace a následnému propadu ekonomiky se předpokládá významné snížení příjmů zdravotních pojišťoven, které lze krátkodobě pokrýt z aktuálních disponibilních finančních zůstatků zdravotních pojišťoven, které byly v posledních letech prozíravě vytvořeny právě pro případy krizového vývoje. Náklady na zdravotní služby související s COVID 19 lze v souladu se zákonem hradit rovněž z prostředků rezervního fondu. V nejbližších měsících by tak nemělo dojít k ohrožení platební schopnosti zdravotních pojišťoven ani poskytovatelů. Je však nesporné, že pro následující roky bude nutné přijmout úsporná opatření a nebude možné navyšovat úhrady a platy jako v předchozích letech, aby bylo financování zdravotnictví po dobu následující krize i po ní udržitelné.

Vzhledem k současné velké nejistotě ohledně příjmů zdravotních pojišťoven se bude na dohodovacím řízení pro rok 2021 vyjednávat zpočátku zejména o úhradových principech a o finálním nastavení cen a úhrad bude následně rozhodnuto až na základě analýzy a zhodnocení dopadů COVID 19 na jednotlivé skupiny poskytovatelů.

Zdroj: tisková zpráva

Doporučené

Omluvit se

28. 11. 2023

Jestliže člověk provede druhému člověku cokoli, co ho poškozuje, měl by to napravit, chce‑li udržet vztah. Jedním ze způsobů nápravy je omluva. V…