Přeskočit na obsah

MZ otevře prostor pro individuální jednání o cenách

Na setkání se zdravotníky v Národohospodářském ústavu to jen pár dní před zahájením dohodovacího řízení o cenách péče na rok 2019 uvedla ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním pověřená řízením spojené sekce ekonomické Ing. Helena Rögnerová. Uvedla, že k přípravě úhradové vyhlášky se rozhodl ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch přistoupit nově, nebo s určitým návratem o několik let zpátky, kdy bude velmi silně apelovat na to, aby byly dohody, aby dohodovací řízení nebylo formální.

S informací měl podle programu původně vystoupit ministr zdravotnictví v demisi Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch. Místo setkání se zdravotníky ale musel jako poslanec za ANO být přítomen v Poslanecké sněmovně při hlasování o EET.

„Pan ministr chce dát zdravotním pojišťovnám prostor, který si myslí, že jim náleží. Chce vyslat silné signály, že nebude možné spoléhat na to, že ti, kteří se nedohodnou, si pak na ministerstvu dohodnou nějaké lepší podmínky. Naopak ministerstvo bude držet nějaký velmi nízký bazální standard, nebo zohlednění inflace, a bude potom dán prostor na individuální jednání,“ řekla ředitelka.

Ministr bude chtít vidět výsledky jednání. Nemělo by se už opakovat, co bylo v minulých letech, kdy si zástupci i velkých segmentů řekli stanoviska a nenastalo vůbec žádné sbližování nebo hledání konsensu se zdravotními pojišťovnami. Jen se odhlasovalo, že je nedohoda, a tím jednání končila. „I kdyby se nedošlo k dohodě, například o základní sazbě nebo o kapitaci v případě praktických lékařů, bude chtít pan ministr vidět průniky, které jsou, nebo oblasti, kde by dohoda možná byla,“ uvedla Ing. Rögnerová.

Při stanovení úhrad se bude výrazněji zohledňovat kvalita poskytované péče. Pojišťovny by měly navrhovat taková řešení, kde budou bonusem hrazeni lékaři přinášející do systému ať už kontinuální péči o chroniky, nebo nějakou měřitelnou kvalitu, nebo nějaké dohodnuté parametry, které by bylo možno společně s pojišťovnami vyhodnotit.

„Naštěstí se nacházíme v době neustálého růstu. Nevíme ještě přesně, když začínáme tak brzy jednat, jak to bude vypadat, čekáme na lednovou predikci. Ale z konce roku a začátku letošního roku to vypadá, že systém by v příštím roce měl 13 až 14 miliard nárůstu. Z toho se musejí odečíst věci, které se stanou, ať dohody budou nebo nebudou, to jsou přirozené růsty segmentů, protože některé segmenty nemáme zastropovány, rostou ambulantní specialisté, následná péče, homecare a další složky. Ve vazbě na psychiatrickou reformu nemáme zastropovanou psychiatrickou péči co do výkonu a regulace léků, to očekáváme, že by bylo kolem 2,5 miliard. Pak je tu reakce na evropskou legislativu, co se týče amalgámových zubních výplní, tam také musíme s nějakou částkou počítat, a z roku na rok pravidelně roste o více než miliardu, někdy až 1,5 miliardy centrová léčba. Tak máme položky, se kterými se musí počítat, a pak máme prostor, který by bylo možné využít pro individuální vyjednávání se zaměřením na kvalitu, podporu prevence, screeningové programy a jiné ukazatele, které nebyly v minulosti zohledňovány,“ uvedla ing. Rögnerová. Zdravotní pojišťovny by si měly na to ponechat rezervu, která ale musí být v rámci zdravotně pojistného plánu.

Ze zákona platí, že úhradová vyhláška je pro případ nedohody. „Teď místo aby byla nepodkročitelným minimem, tak byla téměř maximem a už prostor pro jakékoli vyjednávání byl velmi zúžen. Když se vrátíme k tomu, že bude nějaká základna, tak stejně tato suma se musí vázat na zdravotně pojistné plány, protože v zákoně je dodatek, že pojišťovny se mohou dohodnout jinak za podmínky dodržení zdravotně pojistného plánu. Tento prostor bude dán poprvé po delší době, byla už jednání, aby pojišťovny uchystaly nabídku,“ řekla ředitelka.

K otázce z pléna na tvorbu rezerv zdravotních pojišťoven ing. Rögnerová uvedla, že pojišťovny by je vytvářet měly. „Souhlasíme s názorem zdravotnické veřejnosti, že rezervy by měly vznikat, proto dohodovací řízení na příští rok nepředpokládá, že by vyčerpalo veškeré částky. Určité rezervy se vytvářejí tím, že predikce, na které jsou modelovány zdravotně pojistné plány, jsou o něco nižší, než pak byla realita posledních let. My monitorujeme, že rozložení rezerv není rovnoměrné mezi všemi pojišťovnami, na druhou stranu VZP jako největší pojišťovna je dnes ve velmi komfortní situaci na rozdíl od situace před čtyřmi roky, kdy žádala o státní půjčku. Situace teď je mnohem stabilizovanější a předpokládá se, že určité rezervy vytvořeny budou,“ shrnula ředitelka.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené