Přeskočit na obsah

MZ zveřejnilo strategickou analýzu potřeb zdravotnictví

Bez názvu
Foto MT

Následující dvě dekády nebudou pro české zdravotnictví snadné. Do 15 až 20let se více než zdvojnásobí počet seniorůve věku 80 let a starších, kteří budou vyžadovat péči zdravotníků, jejichž řady vzhledem k nedostatečné generační obměně řídnou. Setrvalý nárůst počtu státních pojištěnců bude provázet stejně setrvalý pokles obyvatel v produktivním věku, a to vše při rostoucích nákladech na zdravotní péči. Naše zdravotnictví tedy bude čelit demografickým, ekonomickým, manažerským i technologickým výzvám a pro udržení solidárního systému veřejného zdravotního pojištění bude nutné v následujících desetiletech zvládnout všechny tyto oblasti.

Uveřejněná publikace předkládá podle MZ analyticky a na datech podložený rozbor současného stavu českého zdravotnictví, identifikuje slabá místa a potenciální rizika a navrhuje pro každou z oblastí potřebná opatření. Koncepce klade důraz na prevenci, zvyšování věku dožití ve zdraví, personální stabilizaci zdravotnictví, propojení sociálního a zdravotního systému a elektronizaci či zavádění moderních technologií do praxe. Dokumentu se budeme podrobněji věnovat v dalším vydání MedicalTribune.

Sdílejte článek

Doporučené