Přeskočit na obsah

Na A. Vojtěchovi si zdravotníci cení, že naslouchá argumentům a není spojen s lobby

Oslovení zdravotníci si na něm cení zejména toho, že není svázán s žádnou zájmovou skupinou. Nepřichází z fakultní nemocnice, nehrozí, že bude velké nemocnice protežovat. Ceněn je i za to, že při setkáních naslouchá argumentům a velmi slušně se chová.

Bývalý zpěvák a hudebník se na vedení resortu cílevědomě připravoval. V roli Babišova poradce se účastnil odborných debat a seminářů, kde coby moderátor slyšel názory všech, kdo se ve zdravotnictví pohybují – lékařských sdružení, komor, nemocnic, ambulantních lékařů, odborů i výrobců léků. Zajímá se i o názory nastupujících lékařů, jen pár dní před očekávaným jmenováním ministrem jednal s Mladými lékaři, z.s. Lze očekávat, že by mohl být vstřícný k požadavku o nápravu systému specializačního vzdělávání.

S nadějemi na něj hledí zejména ti, kdo očekávají reformy – zdravotní pojišťovny a soukromí lékaři. Shodují se, že Adam Vojtěch to má v hlavě srovnané a je energický. Teď je důležité, aby si vytvořil na ministerstvu dobrý tým a uměl své názory a návrhy prosadit. Nakročeno k tomu má vzhledem k tomu, že zdravotní výbor PSP ČR vede poslankyně za ANO profesorka MUDr. Věra Adámková, CSc. Může tak počítat s dobrou spoluprací s výborem a s jeho podporou. Zeptali jsme se lidí pohybujících se ve zdravotnictví na názor na Adama Vojtěcha:

MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina a předseda správní rady VZP

Pan kolega Vojtěch je velice schopný, šikovný, ale ne z mého pohledu úplně zkušený, takže uvidíme. Myslím si, že resort je velmi těžký, náročný a složitý. Vzhledem k tomu, že si ANO ponechalo předsednictví zdravotního výboru, čtu to tak, že mu bude muset být oporou.

Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc., dosavadní předseda, nyní člen zdravotního výboru a člen správní rady VZP

Já myšlenku, aby byl Adam Vojtěch ministrem zdravotnictví, zcela podporuji. Je velmi rozumný a ve zdravotnictví se už orientuje, je to správná volba. Jednoznačně jsem pro. Tím, že ministr a předseda výboru budou z jedné strany, budou spolu jistě úzce spolupracovat.

Senátorka Alena Dernerová

Adam Vojtěch je velmi slušný člověk, komunikativní. Má to v hlavě srovnané. Myslím si, že takových slušných lidí je do politiky potřeba. Bude muset určitě proniknout do hloubi a tajemství zdravotnictví. Doufám, že bude mít dobré rádce, kteří mu pomohou. Myslím si, že to není špatná volba.

Docent MUDr. Leoš Heger, CSc., bývalý ministr zdravotnictví za TOP 09 a člen správní rady VZP

TOP 09 nemá dobré vztahy s hnutím ANO, alespoň ne na celostátní úrovni. Pan Mgr. Vojtěch se čtyři roky věnoval zdravotnictví tak trochu teoreticky a má o systému dobrý přehled. Jak jsem ho poznal při různých debatách, je to chytrý mladý muž, který se dokáže velmi rychle učit a chová se k lidem slušně. Takže myslím, že na ministerstvu zdravotnictví by měl dobrou šanci uspět, zejména protože v posledních předvolebních debatách lehce převládaly pravicové umírněné názory, to je s hnutím ANO kompatibilní. Pokud bude budoucí vláda konsolidovaná, mohla by být pro zdravotnictví šance, že se podaří nějaké změny k tomu, co se dlouho očekává, například nadefinování nároku pacienta.

PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident České lékárnické komory

Na spolupráci s panem Vojtěchem se svým způsobem docela těším, protože to není člověk zatížený funkcí ředitele státní fakultní nemocnice. Jak jsem měl možnost ho poznat a v posledních letech pozorovat, tak si myslím, že je velmi učenlivý, snaží se vytvořit si názor, naslouchat okolí. Pokud má i předpoklady manažerské, což nedokážu posoudit, tak si myslím, že by mohl být ve své funkci úspěšný. Doufám, že bude pokračovat v tom, že bude naslouchat, analyzovat různé názory a přijímat správná rozhodnutí. Je mladý, energii má. Musí se na druhé straně také obklopit správnými lidmi. Nedokážu posoudit, zda má připravený tým. My jako tři komory, lékárníci se stomatology a lékaři, budeme chtít pravidelná jednání s ministrem, protože si myslíme, že by na spoustu koncepčních věcí měl být slyšen náš odborný názor. Doufám, že si bude pan magistr Vojtěch jako ministr vědom, že ze zákona jsou zřízeny tři komory ve zdravotnictví a že se budeme pravidelně na ministerstvu s ním potkávat.

doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., prezident České stomatologické komory

Pana Mgr. et Mgr. Vojtěcha znám několik let a má skutečný zájem v oboru něco dokázat, byť z něj nevzešel. Výhodou je, že není svázán s konkrétním segmentem péče a přináší pohled právníka i pacienta, což může pomoci k potřebným změnám, aby bylo naše zdravotnictví více stavěno pro uživatele, pacienta. U stomatologie bude záležet, zda bude systematicky spolupracovat s Českou stomatologickou komorou. My máme řadu připravených návrhů a můžeme je společně proměnit v potřebné změny. Ďábel je vždy v detailu a ten mu naopak mohou přiblížit lidé, kteří se v dané problematice pohybují mnoho let. Nezbývá než mu přát, aby pro potřebné změny našel podporu v Parlamentu a ve hnutí ANO, to je u ministra vždy rozhodující.

Ing. Zdeněk Kabátek, ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny

Mohu hodnotit pouze na základě spolupráce na úrovni Správní rady VZP, a ta byla dle mého názoru vždy korektní. Považuji pana Adama Vojtěcha za člověka, který je v oblasti zdravotnictví znalý a odborně erudovaný.

Ing. Ladislav Friedrich, CSc., prezident Svazu zdravotních pojišťoven

My jsme se s panem magistrem setkávali, když zastupoval ministerstvo financí v řadě orgánů. Potkali jsme se na odborných konferencích. V každém případě oceňuji, že je to velmi pracovitý a důsledný člověk, a hlavně že nemá v životopise spojení s žádnou základní skupinou ve zdravotnictví. Může tak přistupovat k resortu nezatížen závazky z minulosti.

Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu

Je super, že má být ministrem právě Adam Vojtěch. Sleduju ho poslední čtyři roky a musím říct, že urazil obrovský kus cesty a velmi dobře se zorientoval ve zdravotnictví. Má pohled, který není zatížen historickými průšvihy nebo vazbami. Myslím si, že zoufale potřebujeme ministra, který provede alespoň část reforem, a to nemůže být někdo, kdo je spojený s jednou částí zdravotnictví. Musí to být někdo, kde je nad systémem, kdo nemá závazky k žádné ze zúčastněných stran, což on nemá. Myslím si, že s panem Adamem Vojtěchem budeme schopni udělat základní změny a reformy, po kterých už dlouhou dobu voláme. Takže já jsem optimistický a těším se, že to bude zajímavá práce.

MUDr. Pavel Vepřek, expert Občan, z.s.

Myslím si, že pro české zdravotnictví je volba Adama Vojtěcha dobře. Jednak se poslední čtyři roky intenzivně připravoval, měl dobrou strategii, že moderoval semináře a naslouchal zkušeným odborníkům z této oblasti a nasával do sebe informace. Pak je, řekl bych, velkou výhodou, že není ředitelem fakultní nemocnice. Jistou výhodou může být jeho právnické vzdělání a to, že ve zdravotnictví nemá osobně žádné historické vazby. Je to dobrá volba.

MUDr. Zorjan Jojko, předseda Sdružení ambulantních specialistů

Je to velice komunikativní člověk, velmi vnímavý a určitě to není člověk, který by byl spojený s velkými nemocnicemi. Je pro nás vítanou alternativou, protože co nám provedli zejména poslední dva ministři zdravotnictví, a ten poslední, je na úrovni příliš intenzivního ataku na ambulantní sféru, která by v takovém případě velmi trpěla. Takže pohled pozitivní.

Ing. Jaroslava Kunová, ředitelka Asociace nemocnic ČR

S Adamem Vojtěchem jsem se setkala na pracovních schůzkách na ministerstvu zdravotnictví, kde byl za ministerstvo financí, a myslím, že je to rozumný mladý muž, který se za dobu, kdy byl poradcem pana Babiše, hodně se vyvíjel a hodně poznatků získal. Zdá se mi, že má rozumné názory, samozřejmě jedna věc jsou názory a druhá politika, jak bude schopen a bude mít možnost své názory obhajovat. Dokud nebude programové prohlášení v oblasti zdravotnictví, tak ani nemůžeme hodnotit.

Bc. Dagmar Žitníková, předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče

S panem Vojtěchem jsme se sešli už v době, kdy byl expertem hnutí ANO na zdravotnictví. Hovořili jsme o nedostatku personálu v nemocnicích, o nízkých platech. Opakovaně jsme mu předali informace o problémech, které z našeho pohledu jsou závažné a nejdůležitější, jak chybí personál, jak se uzavírají oddělení, jak je potřeba srovnat odměňování zaměstnanců v nemocnicích, kde jsou obrovské rozdíly mezi platy a mzdami. Seznámili jsme ho se stanovisky odborů, takže pro nás spolupráce nebude až tak nová. Čas ukáže, zda naše požadavky pan Vojtěch vyslyší, to se dopředu zhodnotit nedá.

Zdroj: MT

Doporučené

Naši bližní peněžní

3. 12. 2021

Peníze jsou cokoli, co je prostředkem směny, nositelem hodnoty a účetní jednotkou. Penězi byly kousky bronzu, drahých kovů, perly, sůl, mušličky…