Přeskočit na obsah

Na odměny za covid nedostanou všichni stejně

Mezi ministerstvem zdravotnictví a zdravotními pojišťovnami probíhají jednání o tom, jakým způsobem zajistit peníze na odměny pro zdravotníky za mimořádné nasazení při podzimní vlně epidemie covid-19. Podle vyjádření ministra zdravotnictví Jana Blatného by měli být odměněni všichni zdravotníci, nejen ti, kteří pracují v nemocnicích. A peníze na odměny by měly jít ze zdravotních pojišťoven. Celkem má být rozděleno na odměny deset miliard korun.

To ale neznamená, že by všichni poskytovatelé měli dostat ke svým úhradám nějaký pevný bonus na odměny. Kdo kolik dostane, o tom se teprve bude rozhodovat. Ministr ale připustil, že zřejmě budou bonifikace na odměny v různých segmentech různé.

„Předpoklad je, že by mělo být alokováno ze zdravotního pojištění kolem deseti miliard korun jako bonus zdravotnickým zařízením. Měly by být určeny všem zdravotníkům. Tato podpora se týká také ambulantních specialistů, praktických lékařů a dalších zdravotníků, kteří nedostali žádnou podporu v první vlně,“ popsal ministr na dotaz MT. „Bude při tom zohledněno, jak probíhalo odměňování doposud. Nemůžu říct paušální částku. Nemusí být stejná pro každého,“ uvedl doc. Blatný.

Již dříve ministr zmínil v ČT, že je jeho cílem, aby odměnu z těchto prostředků dostali zaměstnanci v dubnu ve výplatě za březen.

Počítání bonifikací na odměny je součástí debat o změně kompenzační úhradové vyhlášky na loňský rok. Jednání jsou podle ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeňka Kabátka ve fázi, kdy se připravují data o ekonomické situaci v jednotlivých segmentech. Uvedl to v rozhovoru pro MT. Podle toho, jak u jednotlivých typů poskytovatelů zdravotních služeb zafungovala původní kompenzační úhradová vyhláška, a kolik tedy mají peněz na odměny ve vlastních zdrojích, se budou určovat dodatečné změny kompenzační vyhlášky tak, aby na odměny měli všichni.

„Nejprve je potřeba dát na stůl čísla, přinejmenším ještě na začátku února budeme dostávat vyúčtování a cizelovat údaje o úhradách. Potom má smysl začít konkrétní diskuzi,“ řekl ředitel Kabátek. „Počítáme, jak loňská kompenzační vyhláška ovlivnila příjmy jednotlivých segmentů zdravotních služeb. Kolik jaký segment vykázal produkce, a jak byla tato produkce vyhláškou ohodnocena. Tedy jaký je v jednotlivých segmentech i bez změn kompenzační vyhlášky prostor pro odměny. Jak dalece jsou jednotlivé segmenty finančně saturovány. A co je případně potřeba změnit, pokud mají mít všechny segmenty prostředky pro poskytnutí odměn zdravotníkům ze zdrojů veřejného zdravotního pojištění,“ popsal ředitel VZP.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené