Přeskočit na obsah

Na robotické operace se v Motole chystá i Chirurgická klinika

Robotické operace provádí ve Fakultní nemocnici v Motole zatím Urologická klinika, několik dalších klinik se na ně připravuje. Nejdále už v přípravách postoupila Chirurgická klinika 2. LF UK. MT se na budoucí využití robota zeptala přednosty kliniky profesora MUDr. Jiřího Hocha, CSc. 

  • Pane profesore, co znamená pro vaši operativu to, že budete používat robota?

 

Naději, že se přiblížíme k tomu, jak se dnes operuje rektum ve vyspělém světě. 

  • V čem je pro pacienty výhodnější operace robotem?

 

Výhody vyjmenované profesorem Babjukem při slavnostním otevření Centra robotické chirurgie platí v mnoha ohledech i pro operování v chirurgii. Od robota očekáváme možnost operovat onkologicky přesněji. Robot umožňuje – za cenu vyšších nákladů a delšího času – lépe rozeznat anatomické a patologické detaily a operativu, a nemusí to být jen rektum, povznese na vyšší úroveň. 

  • Operace na robotu je jiný styl operování. Je to pro lékaře složitější? Jak se připravují?

 

Ano, je to složitější navzdory tomu, že základní principy operace zůstávají úplně stejné. Technologie je zásadně odlišná a její zvládnutí vyžaduje přípravu. To je také důvod, proč už v tuto chvíli jsme připravili tým, který bude na robotu pracovat. Není to tedy tak, že se celá chirurgická klinika bude střídat na robotu, ale bude to dělat určitá skupina. Technologická náročnost žádá opakování s nutnou výukovou křivkou, nezbývá než se připravit v úzké skupině chirurgů. Je to jiná operativa než laparoskopická. Zkušenost ukazuje, že robotická operativa je překvapivě osvojitelná snáze než laparoskopická. Ti z nás, kteří už určitou zkušenost mají, by to jistě potvrdili. Ale neznamená to, že po technologické stránce je operace robotem snazší – má jiné nároky než otevřená operativa a my se musíme naučit je zvládnout. Abych to shrnul – znamená to připravit týmy lidí, kteří se robotické operativě věnují jako své další specializaci nebo užší specializaci, aby špičková technologie mohla být špičkově užita. 

  • Jací odborníci spolupracují v operačním týmu?

 

V našem případě se to týká chirurgického týmu. Operující tým tvoří spolu se sestrou operatér a asistující. Zdánlivě jen operující, ale ten potřebuje mít zálohu, která v určité fázi operaci připraví a v určité fázi ji zase přivede k závěru. K tomu je samozřejmě zapotřebí sesterské zázemí, na něž to klade zvláštní nároky, jiné než klasická otevřená nebo laparoskopická operativa. 

  • Nemají lékaři a sestry z nových technologií strach? Jak je získáváte pro to, aby se v robotické operativě vycvičili?

 

Každý operační obor dnes používá nové postupy a disponuje mnoha novými technologiemi a novými instrumenty, tuto obavu pociťujeme trvale. I proto, že řada systémů není vzájemně zástupná. V každém případě robot je nepochybně nejnáročnější operační technologie, ale zásadní obavu z ní nemáme. 

  • Centrum robotické chirurgie je na Urologické klinice, budou tam chodit časem operovat robotem lékaři i z dalších klinik?

 

První pacient Centra robotické chirurgie byl urologický, protože Urologická klinika byla na robotickou operativu připravena jako první. My na Chirurgické klinice jsme těsně před startem. Firma trvá na tom, že všichni, kteří mají pracovat s robotem, projdou tréninkem a testováním. Musí se potvrdit, že jsou schopni bez problému pracovat, aby se nestalo, že technologie, která má své nároky, bude využita nešikovně, nebo aby se zbytečně nestaly chyby, kterým se dá předejít tréninkem. Všechny, kromě urologie, tedy čeká tréninková kapitola. Urologie už jen bude rozšiřovat počet trénovaných.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Nemaluj čerta na zeď

3. 10. 2023

Jakmile si začneme myslet a cítit, že je nějaké tvrzení pravdivé, došli jsme k tomu přesvědčení, kterému angličtina říká belief.