Přeskočit na obsah

Na Zbirohu společně proti karcinomu pankreatu

Karcinom pankreatu zůstává agresivním onemocněním s mimořádně vysokou mortalitou, kde je i nadále jedinou kurativní léčbou radikální chirurgický zákrok. Bez včasného záchytu onemocnění nelze naději na zlepšení prognózy očekávat. Z hlediska včasné diagnostiky u tohoto onemocnění za posledních 50 let nedošlo k žádným významnějším pokrokům, a to navzdory tomu, že u včas odhaleného onemocnění lze dnes nemocného dokonce vyléčit. Tato nepříznivá situace se nezmění bez úzké multidisciplinární spolupráce. Na komplexní přístup k tomuto onemocnění se zaměří jednodenní setkání, které proběhne 5. dubna 2019 na zámku Zbiroh pod názvem Karcinom pankreatu – budeme umět čelit hrozbě 21. století? Akci pořádá Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN Praha, HPB sekce České chirurgické společnosti ČLS JEP, Společnost pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP, Česká onkologická společnost ČLS JEP, Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP a Sdružení praktických lékařů ČRProgram:

 

 • State of the art lecture: Pancreatic cancer in Europe J. R. Izbicky (Hamburg)

 

 

 • Současný stav péče o nemocné s karcinomem pankreatu v České republice M. Ryska, L. Dušek (Praha, Brno)

 

 

 • Časná diagnostika karcinomu pankreatu dnes a zítra. Můžeme očekávat efektivní skríninkový program? M. Zavoral (Praha)

 

 

 • Kazuistika: Časný karcinom pankreatu – problém chirurga? Z. Krška (Praha)

 

 

 • Kazuistika z ordinace praktického lékaře: Je diagnóza karcinomu pankreatu stále pozdní? N. Král (Praha)

 

 

 • Perspektiva časné diagnózy karcinomu pankreatu v ordinaci praktického lékaře B. Seifert (Praha)

 

 

 • Kazuistika: Duktální adenokarcinom pankreatu v klinické praxi Z. Kala (Brno)

 

 

 • Přínos systémové antitumorózní terapie L. Petruželka (Praha)

 

 

 • Náhodný nález dilatace pankreatického vývodu – časný příznak karcinomu hlavy pankreatu P. Záruba (Praha)

 

 

 • State of the art lecture: Can immunotherapy and vaccination be a turning point in the pancreatic cancer therapy? H. B. Edil (Oklahoma)

 

 

 • Co můžeme očekávat od základního a aplikovaného výzkumu? A. Šedo (Praha)

 

 

 • Český národní protokol multicentrické studie – protokol M. Vošmík (Hradec Králové)

 

 

 • Protokol neoadjuvantní terapie u lokálně pokročilého karcinomu pankreatu M. Vočka (Praha)

 

 

 • Možnosti MDT ve zlepšení péče o nemocné s karcinomem pankreatu J. Prausová (Praha)

 

 

 • Chirurgická léčba metastazujícího karcinomu pankreatu A. Nikov (Praha)

 Registrace na webových stránkách www.uvn.cz – záložka konference a semináře

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Choďte po schodech, abyste žili déle

28. 5. 2024

Choďte po schodech, vyzývají autoři studie prezentované na vědeckém kongresu Evropské kardiologické společnosti (ESC) Preventive Cardiology 2024,…