Přeskočit na obsah

N‑acetylcystein a konzumace alkoholu

Některé osoby nadužívající alkohol nereagují na běžně využívané postupy v léčbě abúzu, a proto je potřeba věnovat pozornost novým možnostem farmakoterapie. N‑acetylcystein se jeví jako slibný přípravek v léčbě závislosti na návykových látkách, ovšem jeho přínosy v léčbě abúzu alkoholu nebyly dosud dostatečně vyhodnoceny.

Americká analýza porovnává vliv N‑acetylcysteinu a placeba na konzumaci alkoholu u jedinců zneužívajících konopí, kteří se zapojili do 12týdenní multicentrické studie. Celkem 277 subjektů ve věku 18–50 let bylo rozděleno do dvou skupin, kterým byl podáván N‑acetylcystein v dávce 1 200 mg dvakrát denně, nebo placebo. Pacienti si vedli záznamy o množství vypitých alkoholických nápojů týdně i počtu dní, kdy alkohol konzumovali.

U pacientů užívajících N‑acetylcystein byla v porovnání se skupinou s placebem zaznamenána větší míra abstinence mezi jednotlivými kontrolami [OR = 1,37; 95% CI 1,06–1,78; p = 0,019], nižší počet alkoholických nápojů týdně [RR = 0,67; 95% CI 0,48–0,99; p = 0,045] a méně dnů, v nichž pili alkohol [RR = 0,69; 95% CI 0,51–0,92; p = 0,014]. Změny v množství užívaného konopí nekorelovaly s žádnými proměnnými souvisejícími s konzumací alkoholu.

Poznatky z této analýzy naznačují, že podávání N‑acetylcysteinu by mohlo být účinnou metodou, jak omezit konzumaci alkoholu přibližně o 30 procent u osob s abúzem konopí. Další studie zaměřené na sledování souvislostí mezi NAC a abúzem alkoholu by mohly přispět k přesnějšímu porozumění účinkům této látky.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené