Přeskočit na obsah

Nadějná česká data o kombinaci superagonisty interleukinu 15 s pembrolizumabem

Na výročním zasedání Americké asociace pro výzkum rakoviny (American Association for Cancer Research, AACR 2022) byla prezentována další data ukazující na potenciál přípravků společnosti SOTIO. Mimo jiné šlo o průběžné výsledky klinické studie AURELIO‑03 fáze I, hodnotící podávání přípravku SOT101 (fúzní protein IL‑15 a IL‑15Rα) v kombinaci s pembrolizumabem u pacientů s pokročilými metastazujícími nádory. Prezentoval je dr. Stephane Champiat z pařížského Ústavu onkologie Gustava Roussyho.

Klinický přínos této kombinace byl pozorován u 12 z 16 pacientů, a to i u nádorů, u nichž neměla efekt předchozí léčba checkpoint inhibitory (CPI). Zkoušející lékaři u pacientů zaznamenali částečný ústup nádoru, dlouhodobou stabilizaci onemocnění či úplné vymizení ložisek nádoru.

Data o bezpečnosti u pacientů, jimž je SOT101 podáván v kombinaci s pembrolizumabem v různých úrovních dávkování, ukazují, že SOT101 byl organismem dobře tolerován. Většina pozorovaných nežádoucích účinků nebyla závažná a objevila se pouze přechodně.

Nadějná data o účinnosti přípravku u pacientů, u nichž již proběhla nasazení jiných metod léčby budou základem pro další hodnocení v navazující klinické studii AURELIO‑04, což je klinická studie fáze II, hodnotící účinnost a bezpečnost přípravku studie SOT101 v kombinaci s pembrolizumabem u pacientů s šesti typy pokročilých nádorů. Studie proběhne ve spolupráci se společností MSD a měla by být zahájena v průběhu 2. čtvrtletí roku 2022.

„Nastavení úrovně dávkování pro klinickou studii fáze II a prokázání bezpečnosti a účinnosti v kombinaci s pembrolizumabem ve studii AURELIO‑03 byly pro SOTIO klíčovým klinickým milníkem při vývoji našeho přípravku SOT101,“ říká prof. Radek Špíšek, generální ředitel společnosti SOTIO. „Na letošním AACR jsme vědcům a odborníkům z celého světa poprvé představili výsledky našich preklinických studií s přípravky SOT201 a BOXR1030. Tyto dva další protinádorové přípravky by měly vstoupit do klinické fáze v letošním roce,“ ­dodal.

Sdílejte článek

Doporučené